کتاب پسر چابک سوار

3 از 1 نظر

کتاب چاپی پسر چابک سوار

صفحات کتاب : 222


معرفی کتاب پسر چابک سوار

«پسر چابک سوار» داستان پسرکی است در دشت های ترکمن صحرا که در یک حادثه رانندگی پدر و مادرش را از دست می دهد و خود نیز معلول می شود. پسرک عاشق اسب هاست اما نمی تواند به آنها حتی نزدیک شود. اما اتفاقاتی برایش رخ می دهد که او را تبدیل به یک سوارکار حرفه ای می کند. این رمان تلاش، پشتکار و امید را برای نوجوانان به ارمغان می آورد.

گزیده‌ای از کتاب پسر چابک سوار


اما قیرآت خبر نداشت که تایماز هروقت او را میدید از اینکه هوس کند و بخواهد سوارش شود، وحشت داشت. شاید هم هیچ وقت خبردار نمی شد. چون همان وقت همه در راه روستا بودند و داشتند داخل ماشین برای فروش خانه و زمین و حیوانات نقشه می کشیدند
تایماز و آناگل هم در لاک خودشان فرو رفته بودند و حرفی نمی زدند. گویی شوک بزرگی به آنها وارد شده بود. هرکدام در ذهنشان به روزی فکر می کردند که در خانه آغا زندگی کنند و اگر یک روز فرش ها را کثیف کنند، یا با آتیلا و یاشار بگوومگو کنند چه اتفاقی می افتد. آناگل میترسید بمیرد و تایماز ھراس داشت که تنها بماند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب پسر چابک سوار

مشخصات کتاب پسر چابک سوار

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 222

کنگره : ‫‬‭PIR8357

دیویی : ‫‬‭[ج]8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 7532453

شابک : ‫‬‭978-964-973-686-0

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب پسر چابک سوار