کتاب کتاب زندگی

ماهیت و شناخت

3 از 1 نظر

کتاب چاپی کتاب زندگی

صفحات کتاب : 611

معرفی کتاب زندگی

 کتاب زندگی اثر دکتر حمید حبشی اثری زیبا در تحکیم روابط خانوادگی و بنیان خانواده است. این اثر به مباحثی از قبیل مدیریت روابط خانواده، بنیان های روانی زن و مرد، تکیه گاهی مرد و تکیه خواهی زن، اقتدار مرد، شناخت عوامل اقتدار شکنانه و ... می پردازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کتاب زندگی

مشخصات کتاب کتاب زندگی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 611

کنگره : ‏‫‭HQ743‬‬

دیویی : ‏‫‭306/85‬‬

کتابشناسی ملی : 7610762

شابک : 978-600-441-351-0

سال نشر : 1400

نظرات درباره کتاب کتاب زندگی