کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 655.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 104

خلاصه کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

معرفی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین نوشته عبدالحسین خسروپناه است که توسط انتشارات دفتر نشر معارف منتشر شده است. نویسنده در کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین، به واکاوی دیدگاه استاد شهید مطهری درباره علم و دین می پردازد. وی ابتدا به تعریف دین، منشأ دین، اهداف و رسالت آن می پردازد و سپس تعریف علم و قلمرو آن را بیان می کند.


تدوین رهیافت اصلی استاد شهید مطهری درباره علم و دین و نحوه تناسبات این دو، از دیگر موضوعات این نوشتارند. در پایان این کتاب نیز مسئله علم دینی و عقل و دین از نظر شهید مطهری بررسی شده است. رابطه علم و دین، از مباحث مهم حوزه فلسفه دین و احکام جدید است و استاد مطهری به عنوان یکی از بارزترین شخصیتهای کلامی دوران معاصر، در آثار مختلف خود به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت. استاد، علم و دین را مکمل یکدیگر می دانست و هر دو را در پاسخگویی به نیازهای بشری لازم و ضروری بر می شمرد. مطالب این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. دو فصل نخست به چیستی دین و علم و فصل سوم و چهارم به رابطه علم و دین، عقل و دین اختصاص دارند.

گزیده کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

دین یک پدیده وابسته به زمان و مکان نیست. دین عبارت است از بیان قوانین تکامل اجتماعی؛ همانطور که علم، قوانین تغییرات طبیعی را کشف می کند؛ دین، قوانین تکامل اجتماعی را که یک تکامل اکتسابی است، از راه وحی بیان می کند. قانون تکامل، متکامل و متغیر نیست، چون قانون پدیده نیست. پدیده های عالم، تکامل پیدا می کنند. پیغمبر، خودش پدیده است؛ بنابراین متولد می شود، رشد می کند و می میرد؛ ولی قرآن، یک سلسله حقایق، معارف و قوانینی است که برای بشر آمده است، ازاینرو تغییرناپذیر است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها رویکرد استاد مطهری به علم و دین

مشخصات کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 104

کنگره : ‏‫BP233‭‬ /7‭/م6‏‫‭خ5 1390

دیویی : ‏‫‭297/48

کتابشناسی ملی : ‎2‎3‎6‎8‎5‎3‎7

شابک : 978-964-531-338-6

سال نشر : ‏‫1390

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره رویکرد استاد مطهری به علم و دین