کتاب ولایت فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ولایت فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها

حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 384

معرفی کتاب ولایت فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها

در کتاب ولایت فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها، پس از تبیین مبانی و زیر ساخت های نظریه ولایت فقیه و توضیح مفاهیم کلیدی درباره آن، ادله قرآنی، روایی و عقلی نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گرفته و در ادامه پس از بیان پیشینه طرح نظریه ولایت فقیه در آثار اندیشمندان اسلامی، به ابزار های کارآمدی نظریه سیاسی اسلام و نسبت نظریه سیاسی اسلام با دموکراسی، پرداخته شده است.

گزیده کتاب ولایت فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها

امام خمینی(ره) در تعریف سیاست چنین می فرماید: سیاست این است که جامعهرا هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان را و جامعه را در نظر بگیرد و آنها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است، صلاح افراد است.

براین اساس می‌توان سیاست را چنین تعریف کرد: تنظیم، تدبیر و مدیریت امور جامعه از سوی فرد، افراد یا هیئت حاکمه در جهت نیل به خیر و صلاح و مقاصدی که برای شهروندان جامعه مهم و حیاتی تلقی می شوند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ولایت فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها

مشخصات کتاب ولایت فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 384

کنگره : ‏‫‭BP223/8‏‫‭/ک8و8 1394

دیویی : ‏‫‭297/45‬

کتابشناسی ملی : 3805156

شابک : 978-964-531-860-2

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب ولایت فقیه؛ پرسش ها و پاسخ ها