کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی

گاهی برای پیشرفت، باید به گذشته برگشت

3 از 1 نظر

کتاب چاپی یادتان به خیر خانه های اجدادی

صفحات کتاب : 269

معرفی کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی

کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی نوشته محسن عباسی ولدی است که توسط انتشارات آیین فطرت منتشر شده است. در بخش اول این کتاب با موضوع «معماری و زندگی»، در سه فصل، تبعات زندگی آپارتمانی بررسی شده است. با مطالعه بخش اول برای مخاطب این سوال ایجاد می شود؛ که آیا می شود با آپارتمان نشینی مقابله کرد؟


بخش دوم کتاب به پرسش های شما پاسخ می دهد.

بخش سوم این کتاب، به فرهنگ آپارتمان نشینی اختصاص یافته است.
فصل اول از این بخش، درباره حقوق همسایگان سخن گفته و در فصل دوم هم راه کارهایی برای کم کردن از آسیب های زندگی آپارتمانی آمده است.


گزیده کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی


خانه اگر محل آرامش نبود، حتما یک ای کار می لنگد. باید گشت و آن جا را پیدا کرد. شاید اهل خانه مقصر باشند و شاید اهل خانه مقصر باشند و شاید هم خود خانه!
آری، می شود خانه، چهار دیوار داشته باشد و سقفی هم از این دیوارها سواری بگیرد؛ اما این دیوارها و آن سقف خانه، سرناسازگاری داشته باشند با آرامش آدم های این خانه.
این روزها به نام پیشرفت و فرهنگ، دارند از همه راه، آرامش را از ما می گیرند. آنهایی که با آرامش انسان مشکل دارند، همه جا سرباز دارند برای خودشان.
شاید خانه های امروزی یکی از سربازانشان باشد، شاید!

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی

مشخصات کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 269

کنگره : ‏‫‬‮‭HD7287/6‭‬ ‭/‮الف‬9‏‫‭‏‫‬‮‭ع2 1397

دیویی : ‏‫‭647/92

کتابشناسی ملی : 5218719

شابک : 978-600-8031-49-9

سال نشر : 1397

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب یادتان به خیر خانه های اجدادی