کتاب فاطمه ای که تو یادمان دادی

جلد 3 - دل نوشته های فاطمی - مهدوی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی فاطمه ای که تو یادمان دادی

صفحات کتاب : 171

معرفی کتاب فاطمه ای که تو یادمان دادی

کتاب فاطمه ای که تو یادمان دادی نثری ادبی و شاعرانه، با عنوان دل نوشته های فاطمی - مهدوی است. در مقدمه این کتاب چنین آمده است: برای فاطمه تو تنها نباید روضه گوش داد. شنیدن روضه بهانه باز شدن گوش هاست تا از مرام فاطمه بشنوند. اشک ریختن برای فاطمه تو راه را باز می کند برای مثل نقل و نبات جان ریختن روی سرش. فاطمه ما و فاطمه تو هر دو میان در و دیوار مانده اند اما فاطمه تو دیگر پشت در خانه ات نمانده حا آن که فاطمه ما سال هاست که پشت در مانده و به خانه ما راهی ندارد. تو اشک می ریزی هم برای فاطمه میان در و دیوار مانده هم برای فاطمه ای که سال هاست پشت در مانده و به خانه مان راهش نمی دهیم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فاطمه ای که تو یادمان دادی

مشخصات کتاب فاطمه ای که تو یادمان دادی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : ریحانه ی خدا

صفحات کتاب : 171

کنگره : ‏‫PIR8148‭ /ب365‏‫‬‮‭ف2 1397

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬8/862

کتابشناسی ملی : 5149300

شابک : 978-600-8031-47-5

سال نشر : ‏‫1397

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب فاطمه ای که تو یادمان دادی