کتاب واژه های خیس

جلد 4 مصائب حضرت زهرا(س)

3 از 1 نظر

کتاب چاپی واژه های خیس

صفحات کتاب : 163

معرفی کتاب واژه های خیس

کتاب واژه های خیس حکایتی است بارانی از محله واژه ها، محله ای که در فراق مادر، غم ماتم گرفته و خانه هایش غم خانه مصیبت او گشته اند. خانه به خانه این محله را گشته و واژه ها را التماس کرده ام که قصه مادر را تا خط آخر برایم بگویند؛ اما واژه ها هیچ یک تاب تحمل بار مصیبت مادر را ندارند.
آسمان محله واژه ها همیشه ابری است.
ابرها کارشان سد کردن راه دل هاست تا همیشه دل ها گرفته قصه مادر باشند.
واژه هایی در این محله به یاری آمدند که می خواهم یک به یک از آن ها قدردانی کنم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب واژه های خیس

مشخصات کتاب واژه های خیس

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : ریحانه ی خدا

صفحات کتاب : 163

کنگره : ‏‫‬‮‭BP27/2‏‫‬‭‏‫‬‮‭/ع245و2 1397

دیویی : ‏‫‭297/973‬‬

کتابشناسی ملی : 5147758

شابک : 978-600-8031-46-8

سال نشر : 1397

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب واژه های خیس