کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن

حجم دانلود: 1.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 288

معرفی کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن

کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن نوشته سید صمصام الدین قوامی است. کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن یکی از کتاب های مجموعه آشنایی با منابع اسلامی است که دفتر نشر معارف برای علاقه مندان و دانشجویان منتشر کرده است. کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن پژوهشی است در زمینه آیات قرآنی مربوط به مدیریت و شاخص های آن و تفسیر جامع و کاملی از آیات در زمینه مدیریت. در کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن سعی شده است تا با مراجعه به آیاتی از قرآن کریم و روایات معصومین (ع) و نیز سیره عملی پیامبر و امامان، به بیان و تحلیل مهم ترین شاخص های مدیریت در تعالیم اسلامی پرداخته شود و ساختار مدیریتی خداوند دانا و حکیم در جهان هستی تشریح شود.

بر این اساس ابتدا نویسنده کلیاتی از علم مدیریت ارائه می کند و وظایف اصلی مدیریت را در سازمان دهی امور بیان می کند. این تحلیل در دو گروه است اول در یک سیستم کلان، یعنی عالم بی نقص طبیعت و دیگری یک سیستم کوچک اداری در زندگی روزمره انسان ها. نویسنده برنامه ریزی را یکی از ارکان مهم مدیریت عنوان کرده و وجود برنامه دقیق در مدیریت الهی بر جهان هستی را شرح داده است. آنگاه وی به اهمیت نظارت و کنترل در مدیریت اشاره کرده و برخی از نظارت ها و کنترل های دقیق جهان را در مدیریت الهی به توجه به آیات قرآنی مربوط به آن توصیف کرده است. کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن همچنین رهبری را یکی دیگر از ارکان مدیریت دانسته و چگونگی رهبری و بایسته های آن را از منظری قرآنی بررسی نموده است.

مدیریت منابع انسانی بخش دیگری از مباحث کتاب است که در آن سید صمصام الدین قوامی به کیفیت گزینش و انتخاب افراد، معیارهای گزینش، آموزش و نظام پرداخت، ارزیابی عملکرد یا نظام تعیین شایستگی، پاداش و تنبیه، انضباط، و نیز نحوه مدیریت رفتار سازمانی از منظری قرآنی اشاره کرده و چگونگی حاکمیت فرهنگ مطلوب سازمانی را از این دیدگاه بررسی کرده است.

گزیده کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن

همانگونه که گفته شد، آشنایی با مدیریت خداوند از طریق قرآن کریم میسور است. در حقیقت قرآن گزارش دقیقی از مدیریت خدا به زبان خود اوست. این گزارش شامل دو بخش تکمیلی و تشریحی است بخش تکمیلی اداره آسمان ها و زمین های هفتگانه و نیز اداره جن و انس و ملک و فرآیند خلقت را در بر می گیرد. بخش تشریحی نیز شامل تشریع قوانین و مقررات و برنامه های اداره هستی به ویژه انسان است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن

مشخصات کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 288

کنگره : ‏‫BP104‭‬ ‭/م34‏‫‭ق9 1393

دیویی : ‏‫‭297/159

کتابشناسی ملی : 3472109

شابک : 978-964-531-650-9

سال نشر : 1393

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ دانش مدیریت در قرآن