کتاب ما طلبکاریم

در مساله زنان

3 از 1 نظر

کتاب چاپی ما طلبکاریم

صفحات کتاب : 64

معرفی کتاب ما طلبکاریم

کتاب ما طلبکاریم بنا دارد با ذکر نظرات غربی ها درباره زن و نگاهشان به مسائل زنان، دیدگاه اسلام و انقلاب اسلامی در این زمینه را نیز آورده و نتیجه گیری را به مخاطبان واگذار کند. ما طلبکاریم از تفکری که بدون در نظر گرفتن انسانیت زن، او را تنها در جسمش خلاصه کرده و برای بهره جویی و سود جویی هر چه بیشتر، او را وارد عرصه رقابت های سنگین و بی حد و مرز بر سر زیبایی های جسمی و جنسی اش می کند و بدیهی ترین حقوق اش را که هماهنگ با فطرت و خلقت ویژه و ارزشمند زن و مایه آرامش اوست از او سلب می کند و در آوارگی زن میان فلسفه بی اساس و بنیان غرب و دنیای مادی، تنها حقیقت فلسفه الهی است که می تواند روشنای راهی دقیق برای سعادت و خوشبختی یک زن باشد.


گزیده کتاب ما طلبکاریم

و زن...
تاریخ به خوبی گواه ظلم هایی است که در ادوار مختلف و به گونه های متفاوت بر این جنس لطیف وارد شده است.
ظلم هایی که گاهی از روی جهالت، گاه از روی بدویت و بربریت، و گاه به دنبال تفکری که اساسش، تنها لذت و دیگر ارزش های مادی است، پدید آمده اند!
چنین ظلمی در دو سه قرن اخیر با لفاف تعارف آمیز جدیدی پا به عرصه ی ظهور گذاشته است.
ظلمی که زیر نقاب خوش رنگ اش با عناوینی چون طرفداری از حقوق زن، فمنیسم، آزادی و تساوی، ظالمانه ترین حقایق را در سرنوشت یک زن بر جای می گذارد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ما طلبکاریم

مشخصات کتاب ما طلبکاریم

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 64

کنگره : ‏‫‬‭BP230/172‏‫‬‮‭‏‫‭/‮الف‬45م2 1396

دیویی : ‏‫‬‭‬297/4831‬‭‮‬‬

کتابشناسی ملی : 4983326

شابک : 978-600-6232-29-4

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب ما طلبکاریم