کتاب فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند

3 از 1 نظر

ناشر: سروش

نویسنده:

کتاب الکترونیکی فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند

حجم دانلود: 5.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 278

معرفی کتاب کتاب فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند

کتاب فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند تألیف خدیجه عالمی از سوی انتشارات سروش منتشر شد. در هزاره سوم ق.م در دو شهر بزرگ موهنجودارو (در ایالت لارکانه پاکستان کنونی) و هاراپا (در ایالت ملتان پاکستان کنونی) تمدن درخشانی وجود داشت که برمنطقه سند و پنجاب و دشت رسوبی (بخش های شمال هند) تأثیر گذاشته بود. گستره جغرافیایی این تمدن از شمال به جنوب هزار و صد کیلومتر و از غرب به شرق هزار و ششصد کیلومتر بوده است؛ اما در حدود سال 2000 ق.م، تمدن دره سند فرو پاشید." درباره نابودی این تمدن نتایج قطع و یقین وجود ندارد؛ اما آثاری همانند اسکلت هایی به شکل دسته جمعی در کوچه، خیابان و در داخل منازل یافت شده است. این امر حاکی از وقوع حادثه ای نابودکننده در آن منطقه است که می تواند نشانه هجوم آریایی ها (که در ریگ وداها هم بدان اشاره شده است)، خشکسالی، بیماری و یا سیل باشد.

گزیده کتاب فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند

 فتوح از جمله عوامل بیرونی مؤثر در گسترش اسلام در جامعه هندویی است. روند فتوح در شبه قاره هند، منجر به شکل گیری حاکمیت های اسلامی و گسترش اسلام در این منطقه شد. از نفوذ اسلام تا شکل گیری حکومت های سلاطین مسلمان در هند عوامل مختلف درونی و بیرونی از جمله نقش و اراده انسانی دخالت داشته است. حضور و اراده انسانی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش تعیین کننده ای دارد. افراد در عرصه سیاست و اجتماع ظاهر می شوند و بر تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر می گذارند. در سازوکار فتوح در شبه قاره هند، نقش فاتحان و عوامل جغرافیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند

مشخصات کتاب فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 278

کنگره : DS452‬‬

دیویی : 954/022‬‬

کتابشناسی ملی : 7444430

شابک : 978-964-121827-2‬‬‬

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند