کتاب کودک و فهم قرآن

مهارت های آموزش مفاهیم قرآن به کودکان در سوره های جزء سی قرآن کریم

3 از 1 نظر

کتاب چاپی کودک و فهم قرآن

صفحات کتاب : 168

معرفی کتاب کودک و فهم قرآن

کتاب کودک و فهم قرآن تلاشی است در بیان این اعتقاد که می توان مفاهیم قرآن را به عنوان کتاب زندگی، به همه افراد در گروه های سنی مختلف آموزش داد.

در این کتاب سعی شده مفاهیم انتخابی از سوره های جزء 30ام قرآن کریم متناسب با اقتضائات سنی کودکان در دوره دوم رشد، با رویکرد فعال نمودن مؤلفه های خیرگزینی، ارائه گردد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کودک و فهم قرآن

مشخصات کتاب کودک و فهم قرآن

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 168

کنگره : ‏‫‭BP65/2‬‬

دیویی : ‏‫‭297/107‬‬

کتابشناسی ملی : 6010939

شابک : ‏‫‭978-622-618382-6‬‬

سال نشر : 1398

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب کودک و فهم قرآن