کتاب آنک آن یتیم نظر کرده (جلد چهارم)

هجرت بزرگ

3 از 1 نظر

کتاب چاپی آنک آن یتیم نظر کرده (جلد چهارم)

صفحات کتاب : 207

معرفی کتاب آنک آن یتیم نظر کرده (جلد چهارم)

کتاب آنک آن یتیم نظر کرده (جلد چهارم) به قلم محمدرضا سرشار شامل داستان‌هایی است که از شب لیله‌المبیت شروع می‌شود و ادامه ماجرا‌هایی که برای پیامبر اتفاق می‌افتد تا با آغاز یک هجرت بزرگ به مدینه برسد.

پس از انتشار جلد سوم، با عنوان «سالیان سخت»، در اوایل سال جاری، «هجرت بزرگ» چهارمین رمان از مجموعه «آنک آن یتیم نظرکرده» محمدرضا سرشار است که در ایام تولد پیابر رحمت و مغفرت منتشر شده است.  

گزیده کتاب آنک آن یتیم نظر کرده (جلد چهارم)

اسعد زُرارَه، که تازه خود را بدانجا رسانیده بود، افسارِ شترِ خویش را به دستِ برده‌اش سپرد و پیش آمد و گفت: سرپرست آن دو، منم، ای رسول خدا!

ـ چنانچه بفروشند، به خواست خدا، اندر این زمین، مسجدی بسازیم.

ـ این، پیشکش من به تو، بهرِ بنای مسجد باشد. به خدا سوگند که من، جز از خداوند برتر ، بهای آن را نمی‌ستانم.

ـ بی دادن بها، نمی‌پذیرم، ای اسعد.

ـ بهایی ندارد، ای رسول خدا.

ـ هر آنچه که هست، برگو، تا بپردازیم.

ـ چون تو می‌فرمایی، می‌گویم. بهایش هفت دینار است.

پیامبر، علی را که در میان مردم ایستاده بود، فراخواند. پس، او را فرمود: علی جان! این ستد و داد را بر پاره پوستی بنویس. چون فروشنده و خریدار و دو گواه، مُهر خویش را بر پای فروشنامه زدند، اسعد زراره را ده سکۀ زر بده.

علی گفت: چنین می‌کنم، ای رسول خدا.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب آنک آن یتیم نظر کرده (جلد چهارم)

مشخصات کتاب آنک آن یتیم نظر کرده (جلد چهارم)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : آنک آن یتیم نظرکرده

صفحات کتاب : 207

کنگره : ‏‫‭BP24/84‏‫‭/ر9آ8 1380

دیویی : ‏‫‭297/93

کتابشناسی ملی : ‭م‌80-19651

سال نشر : 1400

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب آنک آن یتیم نظر کرده (جلد چهارم)