کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق

نظام اخلاقی اسلام در شرح دعای مکارم الاخلاق

3 از 1 نظر

کتاب چاپی شرح دعای مکارم الاخلاق

صفحات کتاب : 142

معرفی کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق

در کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق مجموعه سخنرانی‌های استاد علی صفایی حائری، درباره جایگاه نظام‌ها در دین بر اساس دعای زیبای زینت‌عبادت‌کنندگان، شرح داده می‌شود و جایگاه نظام اخلاقی در آن به شکل ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این اثر می‌آموزیم که چگونه میان «معرفت و یقین» و «محبت و ایمان» با «نیت و عمل» ارتباط موثر برقرار سازیم.

و برای این هدف در سه فصل کتاب، ابتدا بانظام‏‌ها و ارتباطشان با نظام اخلاقی آشنا می‌شویم، سپس به‌صورت مستقل به بحث دعا پرداخته شده‌است و در آخرین فصل، دعای مکارم الاخلاق، به صورت مجزا ذیل سه بخش با نام‌های: «در خلوت خویش»، «در حضور جمع» و «در حضور حق»، بررسی و شرح داده می‌شود.

گزیده کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق

آنچه که دل را به قساوت و سنگ شدن و حتی سخت تر شدن و مرگ می رساند همین در بستن ها و زندگی بسته و مدار بسته و محدود است؛ که آدمی خیال می کند با داد و ستدها کم می شود و از دست می دهد، در حالی که آدمی با از دست دادن هایش به دست می آورد و با ترکیب به تبدیل می‌رسد و ترس، تبدیل به قدرت و بخل، تبدیل به بخشش و ریاء تبدیل به توحید می شود و تو را از چشمه ای بی‌حاصل و زبان‌های بی بار فارغ می سازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق

مشخصات کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 142

کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭‬‭BP247/8‏‫‬‮‭‬‭‭/ص77ن6 1383‬‏‬

دیویی : ‏‫‬‮‭‬‭‬‭297/61

کتابشناسی ملی : ‭م‌83-20023

شابک : 978-964-7803-21-2

سال نشر : 1383

نظرات درباره کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق