کتاب بگو که او ...

3 از 1 نظر

کتاب چاپی بگو که او ...

صفحات کتاب : 87

معرفی کتاب بگو که او ...

کتاب بگو که او ... نوشته علی صفائی حائری است که توسط انتشارات لیله القدر منتشر شده است. این کتاب یکی از آثار مجموعه تطهیر با جاری قرآن است که در این جلد استاد علی صفایی حائری ما را به محضر سوره حمد می برد تا پرده از چهره این بندهایی که به دست و پایمان پیچیده، برداشته شود و آتشی که خود آن را افروخته ایم، به عیان مشاهده کنیم؛ تا با این خسارت های گسترده روبرو شویم و ببینیم که به راستی ما از تبار ابولهبیم یا از دیار ابوتراب.

گزیده کتاب بگو که او ...

بگو... که «او»، اویی که هرکس با هر بینشی جهان را در آنجا ختم می کند و مسئله را با آن جواب می دهد، او فقط خداست... او که هرکس او را پذیرفته و فقط نام های گوناگون بر آن گذاشته، خداست؛ خدایی بی نیاز که پناهگاه تمامی نیازمندها و مرجع تمامی نیاز هاست.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بگو که او ...

مشخصات کتاب بگو که او ...

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : تطهیر با جاری قرآن

صفحات کتاب : 87

کنگره : ‏‫‬‭BP102/984‏‫‭‏‫‭‏‫‭‏‫‭/ص7ب8 1398

دیویی : ‏‫‬‮‭297/18

کتابشناسی ملی : 5637510

شابک : 978-964-7803-65-6

سال نشر : 1398

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب بگو که او ...