کتاب یورش سرد

مست جنگ

3 از 1 نظر

کتاب چاپی یورش سرد

صفحات کتاب : 360

معرفی کتاب یورش سرد

کتاب یورش سرد دست روی بخشی از تاریخ دست گذاشته که با تمام دردهای جانکاهی که برای ما داشته، کمتر به آن پرداخته شده است؛ ایغار مغول. آنها که آمدند، کندند، کشتند، سوختند و بردند! حال اگر قرار باشد ایرانیان مسلمان، دربرابر آنها مقاومت کنند جهان چگونه خواهد شد؟

کتاب یورش سرد ظاهری تاریخی دارد و بنیانی علمی‌تخیلی. داستانی که از هرات شروع می‌شود و تا نشابور و گرگانج و بلخ و طوس ادامه می‌یابد. از پیچ‌وخم کاخ سلطتنی سلطان خوارزمی می‌گذرد و تا یورت‌های مغولی ادامه می‌یابد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب یورش سرد

مشخصات کتاب یورش سرد

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 360

سال نشر : 1400

نظرات درباره کتاب یورش سرد