کتاب نامه های بلوغ

5 از 9 نظر

کتاب چاپی نامه های بلوغ (چاپ قدیم)

صفحات کتاب : 264
توصیف مختصر : چاپ قدیم

معرفی کتاب نامه های بلوغ

کتاب نامه های بلوغ، پنج نامه از علی صفایی حائری(ره) است به فرزندانش، که هنگام بلوغ آن ها نگارش یافته. 

مخاطب در این نامه ها اگر چه فرزندانش بوده اند، امّا خطاب عام است. او به واقع »جایگاه بلوغ« را که با تحولات و بحران ها همراه است، پراهمیّت و اساسی ارزیابی می نماید. سر آغاز بلوغ اگرچه با تحولات جسمی همراه است، اما تحولات روحی آن بسیار بزرگ تر است...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نامه های بلوغ

مشخصات کتاب نامه های بلوغ

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 264

کنگره : ‏‫‭‭BP249‏‫‭‭‭‭/ص7ن2 1395‬‏‬

دیویی : ‏‫‭‬‭‭297/67

کتابشناسی ملی : 5014700

شابک : 978-964-7803-09-0

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب نامه های بلوغ

98919****3026

صفحه 9: ”حتی با بصیرت دیگران، خودش را کور نمی سازد؛ که انسان از کارش، به اندازه ی بصیرتش بهره می برد.“

look

1397/10/6

پاسخ