کتاب جهانی تجارت کنید

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جهانی تجارت کنید

حجم دانلود: 1.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 100

رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می باشد و به تعبیری دیگر، یکی از خواسته های درونی هر فرد و جامعه ای تعالی و تقویت توان و ظرفیت فکری و ذهنی است...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جهانی تجارت کنید

مشخصات کتاب جهانی تجارت کنید

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 100

نظرات درباره کتاب جهانی تجارت کنید