3 / 5

رمضان دریچه رؤیت

ﺳﻴﺮ الی ﷲ در ﺳﺎﻳﻪی ﺟﻮع، ﺻﻮم و ﻣﺎه رﻣـﻀﺎن

موضوعات


دانلود کتاب رمضان دریچه رؤیت

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 831.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 254
دانلود رایگان

خلاصه اثر

کتاب «رمضان دریچه رؤیت» با رویکرد سیر الی الله در سایه ی جوع، صوم و ماه رمضان، حاصل سلسله ی مباحث استاد طاهرزاده جهت آمادگی روح انسان در راستای اُنس قلب با انوار الهی است. این کتاب در صدد است ما را متذکر راه هایی نماید که می توانیم از حاکمیت نفس امّاره رها شویم...

ازآن جایی که ما باید خود را برای ابدیت بسازیم لازم می آید راه کارهای مخصوصی را دنبال کنیم که صرفاً به بدن و جسم نظر ندارند و با «جوع» و «صوم» راه کار عبور از حاکمیت بدن و پرورش یافتن در حیاتی متعالی تر از حیات دنیایی را می توان شروع کرد.

حاکمیت امیال بدن بر انسان، از جمله موانع «لِی مَعَ الله»بودنِ بشر و صاحب «وقت»شدن است. با «جوع» و «صوم» است که این موانع برطرف می شود و معراج انسان شروع می گردد

حاکمیت بر بدن، انسان را از دنیا آزاد می کند و زهد در دنیا را که از جمله ی بهترین عبادات است به انسان برمی گرداند تا انسان بر فراز دنیا از تنگنای زندگی آزاد گردد و از سنگ هایی که با پرخوری همواره بر پاهای پرواز خود می بندد نجات یابد. زیرا به ما گفته اند:

مکن کاری که بر پا سنگت آیو
جهان با این فراخی تنگت آیو

روزه داری امید نجات از بحران های اخلاقی را در انسان تقویت می کند و انسان می فهمد حدّ بشر تنها آن اندازه ای نیست که جسمِ انسان به انسان تحمیل می کند.

وقتی پذیرفتیم هرگز نباید تسلیم زندگی سرد و منجمد دنیا شویم و زندگی را تنها در برآوردن حوائج بدن محدود کنیم، از طریق «جوع» و «صوم»، چشم دل را به افق های بلند معنویت می دوزیم تا مفتخر به دیدار انوارِ آشنایی شویم که از جنس جان است و نه از جنس تن. در این حال درست است که تنهائیم ولی احساس غربت نمی کنیم. گفت:

وصال حق ز خلقیّت جدایی است
ز خود بیگانه گشتن آشنایی است

چو ممکن گَرد امکان بر فشاند
به جز واجب دگر چیزی نماند

نجات از همان جایی می آید که خطر از آن جا آمد یعنی با گرفتارشدن در لذّات بدنی، با روزمرّگی ها و تنگناهای زندگیِ دنیایی روبرو می شویم و با آزادشدن از لذات بدنی از طریق «جوع» و «صوم»، نجات را در همان جایی جستجو خواهیم کرد که خطر از آن جا آمد.

این شما و این کتابی که می خواهد نجات را از همان جایی جستجو کند که خطر نیز در آن جا قرار دارد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 254

فهرست

مقدمه
مقدمه ی مؤلف
جلسه اول:روزه، مسیر فنای فی الله
ماوراء عقل
شروع فنا
زیبایی زندگی
گرسنگی و شادی قلب
یک لحظه آزاد از وسوسه های شیطان
روزه به قصد لقاء
روزه ی حقیقی
جلسه دوم:راه های استفاده بیشتر از ماه رمضان
اولین قدم برای اصلاح خود
شروع سلوک
حجاب نفس امّاره
اولین برکت روزه
تفاوت ماه رمضان با ماه های دیگر
بهترین تقاضا در ماه رمضان
حرمت ماه رمضان
خوابِ هایی که عبادت است
متخلق به صفات ملائکه
گرسنگی روز قیـامت
تلطیف روح
کنترل خیال
رقّت قلب
شرایط گشایش راه
بالاترین دستورالعمل
رهایی از آتش
به سوی بهشـت
رهایی از غضب خدا
کرامت در قیامت
اتصال به رحمت الهی
دوری از آتش
عامل سنگین شدن میزان
قرآن؛ راهی گشوده شده بین عبد و ربّ
جلسه سوم:ورع،گوهر اصلی ماه رمضان
عالَم وَرع
ظهور «وَرَع»
برکات تمرکز دینی
وَرع؛ شالوده ی اسلام
نگهبانی خاص
مراتب وَرع
عالی ترین نتیجه ی وَرع
ورع و سیر از کثرت به وحدت
قلب های صاحب تعقل
معنی تفکر دینی
پایه گذاری تمرکز در سرزمین روزه
تفکّر معنوی و دوری از گناه
معنی بی تقوایی
آفات غفلت از حضورِ حق
تفکّر و قلب آسوده
ماه رمضان و نفی اشتغالات ذهنی
صورت نهایی وَرع
جلسه چهارم:ماه میهمانی در قلم اعلا و لوح محفوظ
ماه نظر بر جلال الهی
مدرنیته و غفلت از کیفیات
راز محرمات در زمان ها و مکان های خاص
ماه صعود تا بیت المعمور
زمانی با چندین برابر ظرفیت
ماه میهمانی به مقام جمع توحیدی
روزه و نجات از قوه ی واهمه
به سوی لطافت روح
تا رجوع الی الله
جلسه پنجم:رمضان دریچه رؤیت
ره آورد روزه
خدایِ جهاد اکبر
رابطه ی روزه و رؤیت الله
بزرگداشت انسان در روزه
روزه و ظهور دلِ وجودبین
ظرفیت قلب در شب قدر
عبور از وَهم
طلب قرب
روزه؛ ورود در وادی خداخواهی
شرط رسیدن به روزه ی واقعی
روزه از مباح
روزه از شنیدن سخنان بیهوده
ادب قوه ی خیال
قهرمانان اصلی
روزه و نجات از خیالات واهی
عوامل زنده نگه داشتن دل
جلسه ششم:توحید و شدیدترین روزه
نتیجه ی تقوا
روزه و حضور در محضر حق
روزه ی بدن و اعضا؛ شرط لقای حق
ضیافت الله، شرایط رؤیت و شیدایی
روزه؛ عامل ورود به وادی توحید
روزه دار اصلی
زندگی؛ لیـلة القدری است تا مطلع الفجرِ قیامت
راه سلامت در مطلع الفجر قیامت
نتیجه ی نهایی روزه
منابع
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98919****8982

عالی

1395/9/22

پاسخ
رضا جنگلی

خیلی عالی بود

1394/4/5

پاسخ