1 / 3

مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی(کارشناسی ارشد)

موضوعات


دانلود کتاب مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی(کارشناسی ارشد)

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 341
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی: ۲۰ سال آزمون‌های سراسری کارشناسی ارشد
1- Many of atmatic hydrocarbon are carcinogenic that is, ....................
1) intensely colored 2) cancer causing
3) electron withdrawing 4) spatially flat
کدام یک از جوابهای داده شده را باید در جای خالی جملات زیر قرار داد؟
-1 بسیاری از هیدروکربن های آروماتیک سرطان زا هستند یعنی،
1) به شدت رنگی 2) عامل سرطان زا
3) الکترون کشندگی 4)از نظر فضایی مسطح

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 341

کنگره : ‫‬‮‭LB2353‫‬‮‭/ف265م3 1388

دیویی : ‫‭378/1664‮

کتابشناسی ملی : 1863379

شابک : ‫978-964-2989-32-4

سال نشر : 1388

فهرست

1.. .فصل 1 آزمون سال 1368
14.. پیوست آزمون سال 1368
16.. پاسخ نامه آزمون سال 1368
17....فصل 2 آزمون سال 1369
37.... پیوست آزمون سال 1369
39.... پاسخ نامه آزمون سال 1369
41..... فصل 3 آزمون سال 1370
56.... پیوست آزمون سال 1370
59... پاسخ نامه آزمون سال 1370
61.... فصل 4 آزمون سال 1371
79....پیوست آزمون سال 1371
80....پاسخ نامه آزمون سال 1371
81... فصل 5 آزمون سال 1372
91... پیوست آزمون سال 1372
94... پاسخ نامه آزمون سال 1372
95.... فصل 6 آزمون سال 1373
108.... پیوست آزمون سال 1373
110.... پاسخ نامه آزمون سال 1373
111. . فصل 7 آزمون سال 1374
122.... پیوست آزمون سال 1374
124.... پاسخ نامه آزمون سال 1374
125.... فصل 8 آزمون سال 1375
137....پیوست آزمون سال 1375
138....پاسخ نامه آزمون سال 1375
139....فصل 9 آزمون سال 1376
154... پاسخ نامه آزمون سال 1376
155.... فصل 10 آزمون سال 1377
169... پاسخ نامه آزمون سال 1377
171.....فصل 11 آزمون سال 1378
186..... پیوست آزمون سال 1378
187.... پاسخ نامه آزمون سال 1378
189.... فصل 12 آزمون سال 1379
201..... پیوست آزمون سال 1379
203.... پاسخ نامه آزمون سال 1379
205..... فصل 13 آزمون سال 1380
218...... پیوست آزمون سال 1380
220..... پاسخ نامه آزمون سال 1380
221... فصل 14 آزمون سال 1381
236.... پاسخ نامه آزمون سال 1381
237..... فصل 15 آزمون سال 1382
249..... پیوست آزمون سال 1382
250.... پاسخ نامه آزمون سال 1382
251..... فصل 16 آزمون سال 1383
264.... پیوست آزمون سال 1383
265...... پاسخ نامه آزمون سال 1383
267.......فصل 17 آزمون سال 1384
279....... پیوست آزمون سال 1384
280... پاسخ نامه آزمون سال 1384
281...... فصل 18 آزمون سال 1385
294...... پاسخ نامه آزمون سال 1385
295....... فصل 19 آزمون سال 1386
310..... پاسخ نامه آزمون سال 1386
311....... فصل 20 آزمون سال 1387
325..... پاسخ نامه آزمون سال 1387
327..... فصل 21 آزمون سال 1388
341..... پاسخ نامه آزمون سال 1388

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات