1 / 5

روشهای تدریس پیشرفته

ناشر : آوای نور

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب روشهای تدریس پیشرفته

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 771.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 240
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

برای اجرای هر برنامه مشخص نمودن چارچوب ها و خط مشی های کلی فعالیتها امری ضروری است و سپس روش اجرا و وسایل و امکانات مورد نیاز برای فعالیت و تحقق اهداف تعلیم و تربیت تعیین و انتخاب می شود. روشهای تدریس به دو شکل مطرح می شود:

1ـ روش های تدریس سنتی.
2ـ روش های تدریس جدید.
برای آگاهی بیشتر در فصل اول کتاب کلیات روش تدریس و در فصل دوم هدفهای تعلیم و تربیت و در فصل سوم طراحی آموزشی و اجزای طرح درس و در فصل چهارم تفکر و خلاقیت و در فصل پنجم یادگیری و عوامل مؤثر در یادگیری و در فصل ششم تدریس و عوامل مؤثر در آن و در فصل هفتم الگوهای مختلف تدریس و در فصل هشتم راهبردهای تدریس در دوره های مختلف و در فصل نهم ارتباط انسانی و تأثیر آن در تدریس و یادگیری و در فصل دهم محیط و تأثیر آن در تدریس و یادگیری و در فصل یازدهم نقش معلم در پیشرفت یادگیری و در فصل دوازدهم ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی و در فصل سیزدهم آموزش مجازی را مورد بررسی قرار می دهیم. انتظار می رود خوانندگان، به ویژه مربیان و دانشجویان با مطالعه این کتاب، نگرش صحیحی درباره الگوها و روش های تدریس جدید و در فرایند آموزش مهارت های لازم را برای انتخاب و کاربرد الگوها و روشها به دست آورند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 240

کنگره : ‫‬‮‭LB1025/3‫‬‮‭/ح26ر9 1392

دیویی : ‫‬‮‭371/102

کتابشناسی ملی : 2462481

شابک : 978-600-5413-56-4‬‬

سال نشر : 1392

فهرست

پیشگفتار
فصل اول :کلیات تدریس
مقدمه
تعریف روش
تعریف روش تدریس
مفهوم روش تدریس
روش تدریس پیشرفته
فصل دوم :اهداف تعلیم و تربیت
مقدمه
تعریف هدف
منابع تعیین هدفها
میزان های هدفهای تربیتی
نقش هدفهای تربیتی
اصول حاکم بر تعیین هدفها
اهداف تعلیم و تربیت
اهداف تعلیم و تربیت در دوره های مختلف تحصیلی
فصل سوم : طراحی آموزشی و اجرای طرح درس
مقدمه
طراحی آموزشی
مراحل طراحی آموزشی
انواع طرح های آموزشی
ویژگی های یک طرح آموزشی
اجزای طرح درس
مزایای طرح درس
محتوا
معیارها و اصول انتخاب محتوا
فصل چهارم : تفکر و خلاقیت
مقدمه
تعریف تفکر
مفهوم تفکر
انواع تفکر
خصوصیات تفکر
عوامل تشدیدکننده خلاقیت
عوامل بازدارنده خلاقیت
اصول پرورش تفکر خلاق و انتقادی در کلاس درس
تکنیک های پرورش تفکر خلاق و انتقادی
فصل پنجم : یادگیری
مقدمه
تعریف یادگیری
مفهوم یادگیری
عوامل مؤثر در یادگیری
نظریه های یادگیری
4ـ نظریه رشد شناختی پیاژه
فرایندهای یادگیری
فصل ششم : تدریس
مقدمه
تعریف تدریس
مفهوم تدریس
عوامل مؤثر در تدریس
انتخاب روش تدریس
فرایندهای تدریس
کاربرد نظریه های یادگیری در تدریس
فصل هفتم : الگوهای تدریس
مقدمه
مفهوم الگوهای تدریس
مدل های تدریس
1ـ سخنرانی
2ـ بحث، پرسش و پاسخ
3ـ دیداری، شنیداری
4ـ کارآموزی پژوهشی
5ـ الگوی نظامهای آموزشی
6ـ آموزش برنامه ای
7ـ تمرین و تکرار
8ـ اجرای نقش
9ـ شبیه سازی
10ـ فعالیتهای اجتماعی
11ـ پژوهش گروهی
12ـ مدل قضایی، حقوقی
13ـ یادگیری مستقل و خودآموزی
14ـ بدیهه سازی
فصل هشتم : راهبردهای تدریس و یادگیری
مقدمه
مفهوم راهبرد (استراتژی)
تدریس و یادگیری
راهبردهای یاددهی و یادگیری
معیارهای انتخاب راهبردهای یاددهی و یادگیری
نقش معلم در فرایند یاددهی و یادگیری
نقش شاگرد در فرایند یاددهی و یادگیری
راهبردهای یاددهی و یادگیری در دوره پیش دبستانی
راهبردهای یاددهی و یادگیری در دوره ابتدایی
راهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش متوسطه
راهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش عالی
راهبردهای یاددهی و یادگیری در آموزش بزرگسالان
فصل نهم : ارتباط انسانی و تاثیر آن در تدریس و یادگیری
مقدمه
تعریف ارتباط
تعریف ارتباط انسانی
کاربرد ارتباطات انسانی در مراکز آموزشی
ارتباط انسانی و تأثیر آن در تدریس
ارتباطات کلاس درس
موانع برقراری ارتباط
بهبود ارتباطات معلم و شاگرد
فصل 10: محیط و تاثیر آن در تدریس و یادگیری
مقدمه
مفهوم محیط
محیط و رفتار فرد
محیط اجتماعی و فرهنگی
محیط تربیتی
نقش محیط در یادگیری
محیط مادی و تدریس
فصل 11 : نقش معلم در پیشرفت و یادگیری
مقدمه
رفتار معلم و یادگیری
ویژگی های شخصی معلم
ویژگی های حرفه ای و فنی معلم
فن کلاسداری معلم
ویژگی های معلم خوب
فصل 12 : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
مقدمه
تعریف ارزشیابی
اهداف ارزشیابی
عوامل مؤثر در ارزشیابی
مشکلات مربوط به ارزشیابی
وظیفه معلم به عنوان ارزشیاب
فصل 13 :آموزش مجازی
مقدمه
تعریف آموزش مجازی
تاریخچه آموزش مجازی
اهداف آموزش مجازی
آموزش الکترونیکی
ضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکی
مزایای آموزش الکترونیکی
محدودیت های آموزش مجازی
منابع فارسی
منابع لاتین
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات