کتاب نقاشی‌ها حرف می‌زنند

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی نقاشی‌ها حرف می‌زنند

حجم دانلود: 96.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 56

نگار گوشه اتاق نشسته بود و به پنجره نگاه می کرد. حوصله اش سر رفته بود. بیرون هم نمی توانست برود؛ چون داشت باران می آمد. با خستگی از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت. باغچه زیر باران خیس شده بود. برگ های سبز درختان براق و پررنگ شده بودند و از این که زیر باران خیس می شدند، لذت می بردند. نگار به گلدانی که کنار پنجره قرار داشت نگاه کرد. خاک گلدان خشک بود. گل شمعدانی داخل آن از ساقه خم شده بود و با حسرت به باران، که آن سوی پنجره می بارید، نگاه می کرد. بوته های گل محمدی باغچه خوش حال بودند. ساقه هایشان را راست نگه داشته بودند و از این که زیر باران خیس می شدند، راضی به نظر می رسیدند. نگار فکر کرد اگر بتواند گلدان شمعدانی را به حیاط ببرد، حتماً گل شمعدانی هم، مثل گل های محمدی، از خیس شدن زیر باران خوش حال خواهد شد. درحالی که سعی می کرد گلدان شمعدانی را از جا بلند کند، گفت: «اگر بروی بیرون، مثل گل های محمدی، خوش حال می شوی؛ مگر نه؟!»

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نقاشی‌ها حرف می‌زنند

مشخصات کتاب نقاشی‌ها حرف می‌زنند

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 56

دیویی : ‫‮دا‬‭808/83‫‬‭ر864ن 1390

کتابشناسی ملی : 2512958

شابک : 978-600-175-250-6

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-1426-2

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب نقاشی‌ها حرف می‌زنند