× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

اندیشه‌های اجتماعی کارل پوپر

نوع اثر : کتاب

ناشر : سخن گستر

نویسنده : ,

صفحات کتاب : 160

کنگره : 1387 37 ج / 9654 HG

دیویی : 7 فا 8

کتابشناسی ملی : 3520-87 م

شابک : 0-430-477-964-978

سال نشر : 1387

خلاصه اثر

تا اینجا معرفت علمی پوپر را تا حدودی روشن کردیم و نشان دادیم که چگونه این دیدگاه که در باب علم مطرح می‌شود، می‌تواند در جامعه هم به عنوان دیدگاهی اساسی پذیرفته شود وحتی بالاتر از آن پذیرفته شده است . تابحال ما بدون علم دقیق به سازوکار آن از آن بهره برده‌ایم و پیشرفت فعلیمان هم ناشی از این نوع طرز تفکر است. و همین طور آزادی بعنوان یکی از اصول اصلی جامعه باز مطرح شد از این پس می‌پردازیم به بررسی اصول اساسی جامعه باز و مشاهده خواهیم کرد که نحوة عمل در این جامعه با دیدگاه معرفت‌شناسی پوپر رابطة نزدیکی دارد.

کتاب الکترونیکی

500 تومان

حجم : 534.2 کیلو بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 157

موضوعات

فهرست

فصل اول:
ریشه‌های فکری و تأثیرگذاران اساسی بر اندیشه پوپر
وحدت روش در علوم طبیعی و اجتماعی
ساختار و نحوه شروع نظریه علم پوپر
چارچوب کلی روش علوم
چگونگی به وجود آمدن مسائل
ویژگی‌های مسائل
حل مسئله
الف: ویژگی‌های نظریه‌های علمی
ابطالپذیری معادل تجربهپذیری
ب: نظریه اجتماعی پوپر
مهندسی اجتماعی تدریجی
نقادی و ابطال گامی در راه حذف خطا
دستیابی به عینیت در علوم اجتماعی
رسیدن به مسائل جدید ملاک پیشرفت علم
نتیجهگیری
پینوشتها
فصل دوم:
پی‌نوشت‌ها
فصل سوم:
اصول فلسفه علم پوپر
آزادی و نقادی، اساس پیشرفت بشر
اصول و چارچوب جامعه باز
الف) آزادی فردی
ب) تحرک اجتماعی
ج) انتزاعی بودن روابط
د) بشردوستی
پ) عدالت
هـ) آموزش و پرورش آزاد
جامعه بسته و ابعاد آن
روند انتقال از جامعه بسته به سوی جامعه باز
مقایسه آراء پوپر با تونیس
فصل چهارم:
آزادی از دیدگاه لیبرالیسم
نقد معینیگری
چهار تز آزادی
حدود آزادی
فصل پنجم:
دیکتاتوری چیست؟
ریشه‌های دیکتاتوری
فصل ششم:
دموکراسی چیست؟
سیر تاریخی دمکراسی
تعریف دموکراسی
دلایل به وجود آمدن ایدئولوژی‌های انقلابی
دلایل جامعهشناسانة پوپر در باب عدم توفیق انقلابات
مهندسی اجتماعی تمامیت‌گرا
مهندسی اجتماعی تدریجی
تلقی کلی از مفهوم دولت رفاه
نظریات کلاسیک در باب رفاه
الف( نظریه بنتام (Bentham)
ب( نظریه جان استوارت میل (John Stuart Mill)
مایکل اوکشات ((m.oakeshott
رابرت نازیک (R.nozick)
بررسی مبنای فلسفی «دولت رفاه» از دیدگاه پوپر
ماهیت و وظایف دولت رفاه از منظر پوپر
وظایف دولت
استراتژی پیشبرد اهداف دولت رفاه
مهندسی اجتماعی تمامیت‌گرا
مهندسی اجتماعی تدریجی
نتیجه‌گیری
پی‌نوشت‌ها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات