1 / 5

هرمنوتیک و تئاتر

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب هرمنوتیک و تئاتر

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 559.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 184
4,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

آنچه انسان را اشرف مخلوقات می سازد، توانایی های او و به طور مشخص دو توانایی عمده اش یعنی قدرت تکلّم (زبان) و قدرت تفهّم (عقل) است. توانایی های دیگر بشر، متأثر از این دو قدرت جادویی و وصف ناپذیر است. این دو ویژگی به آدمی هویت انسانی می دهد و او را بر آن می دارد که خود و جهان پیرامونش را بشناسد و بشناساند، و تا چنین نشود، انسان جز تکه ای گوشت و استخوان نیست. با قدرت تکلّم و تفهّم، حیات اجتماعی و فردی انسان ها شکل می گیرد. انسان به وسیله زبان با هم نوعانش ارتباط برقرار می کند و هدف از این ارتباط، چیزی جز رساندن منظور پیام خود و گرفتن منظور پیام از طرف مقابل نیست. گاهی این منظور، صرفاً در قالب قراردادهای زبانی قابل انتقال نیست و نیازمند «به فهم درآوردن» است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 184

کنگره : ‫‭PN2037‫‭/ص2ھ4 1389

دیویی : ‫‭‭792

کتابشناسی ملی : 1659041

شابک : 978-964-506-700-5

سال نشر : 1389

شابک دیجیتال : 978-600-03-1455-2

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
هرمنوتیک در فرهنگ ها
خاستگاه هرمنوتیک
گفتن به منزله تأویل
توضیح دادن به منزله تأویل
ترجمه کردن به منزله تأویل
بخش اول: هرمنوتیک در گذر زمان
مقدمه
فصل اول: هرمنوتیک سنتی
فریدریش اوگوست ولف
فردریش آست و هرمنوتیک
فصل دوم: هرمنوتیک مدرن
شلایرماخر و دیدگاه های هرمنوتیکی عام
هرمنوتیک دیلتای
فصل سوم: هرمنوتیک فلسفی
مارتین هایدگر و هرمنوتیک
ماهیت فهم از دید هایدگر
هایدگر و دور هرمنوتیکی
هایدگر و تاریخی بودن انسان
هرمنوتیک فلسفی گادامر
گادامر و فهم
مکالمه و فهم
دور هرمنوتیکی گادامر و نقش پیش داوری در فهم
بخش دوم: هرمنوتیک در تئاتر
مقدمه
فصل اول: هرمنوتیک و ادبیات نمایشی
مؤلف به عنوان مفسّر
مؤلف و تاریخ مندی هرمنوتیکی
کاربرد نشانه ها در ادبیات نمایشی
رمز و رمزگان در ادبیات نمایشی
تأویل زبانی متن نمایشی
تفسیر و تحولات معنایی
ترجمه متون نمایشی، به منزله تأویل
دور هرمنوتیکی و ادبیات نمایشی
فصل دوم: هرمنوتیک و کارگردان
کارگردان به عنوان مفسّر
کارگردان و تفسیر متون تاریخی
کارگردان، پیش داوری، دور هرمنوتیکی و تفسیر متن
کارگردان و نشانه شناسی متن و اجرا
کارگردان و تأویل به منزله تبیین
کارگردان و بازآفرینی هرمنوتیکی
میزانسن و تأویل
هرمنوتیک و کارگردانی نمایش بداهه
فصل سوم: هرمنوتیک و بازیگر
بازیگر به عنوان مفسّر
بازیگر، فهم و بازآفرینی شخصیت
بدن و بیان به مثابه عناصری هرمنوتیکی
بازیگر و نشانه ها
بازیگر و نشانه های شمایلی
بازیگر و نشانه های نمایه ای
بازیگر و نشانه های نمادین
فصل چهارم :هرمنوتیک و صحنه
طراح صحنه و تفسیر
ترکیب بندی صحنه و تفسیر
نشانه شناسی وسایل صحنه
نور و رنگ و تفسیر
ایجاز در صحنه
لباس و تفسیر
صوت و موسیقی
چهره پردازی و تفسیر
فصل پنجم: هرمنوتیک و تماشاگر
تماشاگر به عنوان مفسّر
فرایند ارتباط در تئاتر
تماشاگر و تفسیر اجرا
مؤخره
منابع فارسی
منابع خارجی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98912****0040

کتاب خوبی است. نظرات خوب جمع آوری شده.

1395/12/22

پاسخ