1 / 3

دانلود کتاب نظافت و زیبایی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 376.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 86
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

علامه محمدباقر مجلسی فرزند فقیه و مُحدّث معروف، مرحوم محمدتقی مجلسی، متولد و مدفون در اصفهان است (۱۰۳۷-۱۱۱۰ هـ. ق معادل ۱۰۰۶-۱۰۷۷ شمسی). وی گذشته از کارنامة پربارِ تألیف و تحریر بسیاری از کتب معتبر، دارای زندگانی پرافتخاری نیز می باشد که باید درباره آن، پژوهشها کرد.
تولّد بواسطة مواظبت و توسّل پدری بزرگوار به امام زمان(عج) و از مادری پاکدامن، تربیت یافته با تعالیم اهل بیت علیهم السلام، تحصیلات عالیه و کسب مقام فقاهت، جمع آوری و شرح احادیث، تسلّط به علوم متداوله و... همگی مواردی است که برای علاقمندان تعالیم شیعه جای تفکر و الگوبرداری دارد. ..

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 86

کنگره : ‫‬‭‬‮‭BP247/65‫‬پ‫‬‭‫‬‮‭/م3ح8 1389‬

دیویی : ‫‬‭‬‮‭297/61

کتابشناسی ملی : 2181351

شابک : ‭964-5792-36-3

سال نشر : 1389

فهرست

بـاب پـنـجـم: در بـیـان آداب مـسـواک کـردن و شـانـه کـردن و نـاخـن و شـارب گـرفـتـن و سـر تـراشـیـدن و امـثـال آن
فصل اول: در بیان فضیلت مسواک کردن
فصل دوم: در فضیلت سر تراشیدن و آداب آن
فصل سوم: در آداب موی سر نگاه داشتن
فصل چهارم: در فضیلت شارب گرفتن
فصل پنجم: در آداب ریش بلند کردن
فصل ششم: در بیان فضیلت موی سفید و حکم کندن آن
فصل هفتم: در کندن موی بینی و بازی کردن با ریش
فصل هشتم: در فضیلت ناخن گرفتن
فصل نهم: در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم: در دفن کردن مو و ناخن و سایر چیزها که دفن باید کرد
فصل یازدهم: در فضیلت شانه کردن موی سر و ریش
بـاب شـشـم: در آداب بـوی خـوش کـردن و گـل بـویـیـدن و روغـن مـالـیـدن
فصل اول: در بیان سبب پیدا شدن بوهای خوش در زمین
فصل دوم: در فضیلت بوی خوش و آداب آن
فصل سوم: در کراهت رد کردن بوی خوش
فصل چهارم: در فضیلت مشک و عنبر و زعفران
فصل پنجم: در فضیلت غالیه
فصل ششم: در فضیلت و آداب روغن بر بدن مالیدن
فصل هفتم: در فواید روغن بنفشه
فصل هشتم: در فواید روغنِ «بان» و روغنِ «زنبق»
فصل نهم: در فواید سایر روغن ها
فصل دهم: در فضیلت بخور و انواع و آداب آن
فصل یازدهم: در بیان فضیلت گلاب و گل سرخ و انواع گل ها
فصل دوازدهم: در آداب گل بوییدن
بـاب هـفـتـم :در آداب حـمّـام رفـتـن و سـر و بـدن شـسـتـن و دارو کـشـیـدن و آداب بـعـضـی از اغـسـال
فصل اول: در فضیلت حمّام
فصل دوم: در آداب داخل شدن و بیرون آمدن و دعاهایی که باید خواند
فصل سوم: در بیان آنچه در حمّام نباید کرد و آنچه تجویز شده است
فصل چهارم:در فضیلت شستن سر و بدن و دفع بوهای بد از خود کردن
فصل پنجم: در فضیلت شستن سر با سدر و خطمی
فصل ششم: در فضیلت دارو کشیدن
فصل هفتم: در ازاله کردن موی زیربغل
فصل هشتم: در غایت زمانی که نوره را تأخیر توان کرد
فصل نهم: در دعاهای وقت نوره کشیدن
فصل دهم: در اوقات نوره کشیدن و سایر آداب آن
فصل یازدهم: در فضیلت حنا مالیدن بعد از نوره
فصل دوازدهم: در آداب غسل جمعه و سایر اغسال
بـاب هـشتـم :در آداب خـواب رفـتـن و بـیـدار شـدن و بـیـت الـخـلاء رفـتـن
فصل اول: در بیان اوقات خواب
فصل دوم: در وضو ساختن پیش از خواب
فصل سوم: در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن
فصل چهارم: در سایر آداب خوابیدن
فصل پنجم: در آداب و ادعیه ای که پیش از خواب باید خوانده شود
فصل ششم: در دفع ترسیدن درخواب و خواب پریشان دیدن و محتلم شدن
فصل هفتم: در دعاها برای دفع بیداری و برای بیدار شدن در آخر شب
فصل هشتم: در بیان نماز و دعا برای خواب های نیک دیدن و آداب بیدار شدن
فصل نهم: در سبب خواب راست و دروغ و تعبیر خواب
فصل دهم: در آداب بیداری و مذمّت خواب بسیار
فصل یازدهم: در آداب بیت الخلاء
فصل دوازدهم: در بیان احوال و اوضاع و مکان هایی که نهی از آنها وارد شده است

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات