کتاب پشت آن تپه

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 80

خلاصه کتاب پشت آن تپه

محکم می خوابونه زیر گوشت. پخش می شی روی زمین. اتاق دور سرت می چرخه. داد میزنه:
کثافت آشغال. روی تیر برق چه غلطی می کردی؟
می خزی به گوشه اتاق. کمربندشو شل می کنه. صدای زوزه بلند می شه و بعد، چیزی مثل مار دور کمرت می پیچه. خودتو مچاله می کنی کنج دیوار. سرتو بین دستات می گیری. ننه ات می یاد وسط:
ولش کن. کشتیش.
بابات داد می زنه:
چی رو ولش کن. حمال، رفته روی تیر برق. اگه برق می گرفتش ننه ی تو از خاک در میومد جواب بده. ها؟

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 80

کنگره : PIR8148‭‬ ‭/ب2563‫‬‭‫‬‭پ5 1390

دیویی : 8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 2572460

شابک : 978-600-63145-2-5

سال نشر : 1390

نظرات