کتاب زنان و حلقه های رهبری

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 431.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 140

خلاصه کتاب زنان و حلقه های رهبری

در صورت ظهور زنان در حجاب آگاهانه صورت جدیدی از مدیریت کیفیت به منصه ظهور خواهد رسید که سابقه نداشته است.در این سبک زنان به سبب رشد آگاهی و مسیولیت پذیری در مشارکت کامل وارد می شوند و نظام، با تفویض اختیار امور زنان، آنان را در گروه های فعال به کار خواهد گمارد.
دراین قلمرو مشارکت، سطح مشارکت از صورت افقی، یعنی ساده، به تصمیم گیری های، سیاست گذاری ها و اجرا وارد می شوند.در این دوران ظهور حس کرامت و بزرگ منشی زنان آنان را در انگاره های نوینی وارد کرده و به این ترتیب حجاب همچون مهم ترین روش توانمندی سازی زنان قابلیت خود را نشان خواهد داد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 140

کنگره : ‫‭HQ1735/2‫‭/ب87ز9 1390

دیویی : ‫‭305/420955

کتابشناسی ملی : 2659396

شابک : 978-600-175-172-1‬

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-2432-2

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات