1 / 3

زنان و حلقه های رهبری

موضوعات


دانلود کتاب زنان و حلقه های رهبری

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 431.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 140
3,250 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در صورت ظهور زنان در حجاب آگاهانه صورت جدیدی از مدیریت کیفیت به منصه ظهور خواهد رسید که سابقه نداشته است.در این سبک زنان به سبب رشد آگاهی و مسیولیت پذیری در مشارکت کامل وارد می شوند و نظام، با تفویض اختیار امور زنان، آنان را در گروه های فعال به کار خواهد گمارد.
دراین قلمرو مشارکت، سطح مشارکت از صورت افقی، یعنی ساده، به تصمیم گیری های، سیاست گذاری ها و اجرا وارد می شوند.در این دوران ظهور حس کرامت و بزرگ منشی زنان آنان را در انگاره های نوینی وارد کرده و به این ترتیب حجاب همچون مهم ترین روش توانمندی سازی زنان قابلیت خود را نشان خواهد داد...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 140

کنگره : ‫‭HQ1735/2‫‭/ب87ز9 1390

دیویی : ‫‭305/420955

کتابشناسی ملی : 2659396

شابک : 978-600-175-172-1‬

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-2432-2

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

.مقدمه
فصل اول : در جست وجوی رهبر
حلقه های رهبری
ایثار
نوع دوستی
عاطفه
نیازهای مدیران خاموش
نیاز استراتژیک
نیاز تاکتیکی
حجاب و رهبری
حجاب و همبستگی گروهی
قدرت حجاب
مقررات ارتباطی حجاب
اثربخشی گروه
اقتدار گروه
تحلیل حجاب
نیاز خانوادگی
نیاز شخصی
نقطه پرگار
مدل ذهنی از وضعیت مطلوب
هسته های خط دهنده (توان افزایی)
توانایی مدیریت بر خود
مدیریت بر دیگران (روش های توانمندسازی زنان)
ـ توسعه اعتمادبه نفس
ـ الگوی حرکت
ـ توسعه فناوری اطلاعات
بازگشت به خدا
کیفیت زندگی (نیم رخ پنهان)
ایثار اعتقادی
فصل دوم : طیف اندیشه حجاب
مرحله اول: مدیریت بر خود
فشارهای محیطی و رسالت فرهنگی نظام
مرحله دوم: مدیریت بر خانواده
مرحله سوم: مدیریت ارتباطی
مرحله چهارم: مدیریت زمان
مرحله پنجم: افق دید وسیع تر
مرحله ششم: مدیریت رهبری
فصل سوم : نگرش سیستمی به حجاب
الگوی مشارکتی
احساس قابلیت در خود
خودباوری
الگوی آینده
اتحاد
احساس مفید بودن
پیش شرط حجاب
تغییر و اصلاح نگرش مردان به زنان
تغییر نظام اخلاقی
ارتقای سطح دانش و آگاهی
طراحی مجدد ساختار مشارکتی
ابعاد مدل مشارکتی
تفکر سیستمی
مدل ذهنی
آرمان مشترک
هویت یابی
همراهی جمع
رشد
تعریف مجدد حجاب
خطرات و تهدیدات
فرصت ها
دشواری ها
کامیابی ها
اصول فراگرد آرزوها
اصل توانمندی
اصل شکست ناپذیری
اصل امید
فصل چهارم : فعال شدن حلقه های رهبری
تعریف مشارکت
مفاهیم بنیادی مشارکت
مفهوم مشارکت در مذهب
مشارکت منفی
انواع مشارکت
مشارکت اضطراری و گذرا
مشارکت نسبتاً دائم
مشارکت اجتماعی
مشارکت اخلاقی
عوامل استمرار مشارکت
تأمین اطلاعات کیفی
وجود رهبر حمایتی
زنان و مشارکت اجتماعی
جلوه های مختلف حجاب
حجاب، سینرژی جامعه
پایه های حجاب
نگرش مثبت به زن
اعتقاد به ظرفیت وجودی زن
اعتماد به زن
مشارکت صوری
نتایج جدید حجاب
تأثیرات اجتماعی
تأثیرات فرهنگی
تأثیرات انسانی
تأثیرات اقتصادی
تأثیرات سیاسی
تأثیرات مدیریتی
راهکار چیست؟
کارگردانی حجاب
تحلیل وضعیت فعلی حجاب
امدادهای حجاب
آیا مشارکت در حجاب امری واجب است؟
شیوه سنتی
شیوه فعلی
شیوه مطلوب
شانس مشارکت

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات