کتاب داستان بربت

مروری برتاریخ پنج هزار ساله ساز بربت

5 از 1 نظر
موضوعات:

کتاب الکترونیکی داستان بربت

حجم دانلود: 11.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 562

نخستین جرقه های پژوهش دربارة تاریخ ساز عود زمانی در ذهنم زده شد که تازه با این ساز آشنا شده بودم. از یک سو، همه خاستگاه این ساز را ایران می دانستند و از سوی دیگر می دیدم این ساز بیش از ایران در کشورهای عربی رواج دارد. از هر کس دربارة تاریخ آن می پرسیدم اطلاعات چندانی نداشت و نمی توانست از نظر تاریخی و علمی دربارة این ساز توضیح دهد. با این حال، تصویر آن شمایلی بود که مرا به یاد گذشتة پربار و غنی کشورم می انداخت. در گوشه و کنار هر مینیاتور ایرانی تصویر آن را می دیدم که بر زیبایی اثر افزوده است؛ اما افسوس! می شنیدم و می دیدم که با آن نغمه های عربی می نوازند...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب داستان بربت

مشخصات کتاب داستان بربت

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 562

کنگره : ‫‬‮‭ML1010‫‬‮‭/ن2د2 1392

دیویی : ‫‬‮‭787/831909

کتابشناسی ملی : 3006233

شابک : 978-600-175-468-5

سال نشر : 1392

شابک دیجیتال : 978-600-03-2437-7

نظرات درباره کتاب داستان بربت