کتاب جادوی مهارت های کلامی در ارتباطات موثر

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جادوی مهارت های کلامی در ارتباطات موثر

حجم دانلود: 347.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 106

بکارگیری مهارتهای کلامی با آدمیان در مسیر زندگی، خلق خوش می آفریند و ارتباطات انسانی را در جهت فرایندهای مثبت آن افزایش داده و ما را به فهم وقایع پیرامون مان سوق می دهد و به درک واقعی در معنای زندگی می رساند.
قوه ی ادراک در مهارت های کلامی، ماحصلی از ذهنی صلح آمیز ما است، تمام تعارضات ما در زندگی روزمره به خاطر عدم توانایی است که در تفهیم و تفهم داریم، سوء تفاهمات در ارتباطات گفتاری، و با هم بودن بین ما و دیگران را به رکود می کشاند

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جادوی مهارت های کلامی در ارتباطات موثر

مشخصات کتاب جادوی مهارت های کلامی در ارتباطات موثر

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 106

کنگره : ‫‭LB1575/8‫‭‭/ح5ج2 1390

دیویی : ‫‭372/6

کتابشناسی ملی : 2157837

شابک : 9-103-235-964-978

سال نشر : 1390

نظرات درباره کتاب جادوی مهارت های کلامی در ارتباطات موثر