1 / 5

دانلود کتاب علم نافع در قرآن و احادیث

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 148
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

دغدغه دستیابی به دانش، از آغازین روز حیات بشر با او بوده است؛ اما از این کنجکاوی فطری مهم تر، جهت دادن به آن در راستای علمی است که برای او مفید و کارآمد باشد. از زمان سقراط، حکیم یونتن باستان که می گفت تنها دانستنیهای فراوان آرامش بخش نیست، تنها دانستنیهایی که به کار میآیند آرامش بخش اند، تازمان هایدگر، فیلسوف اگزیستانیالیست قرن بیستم که می گفت کنجکاوها به همه جا سر می زنند و لذا آرامش خود را از دست می دهند، همه به دنبال بیان یک حقیقت هستند...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 148

کنگره : ‫‭‬‭BP103/6‫‬‭/م64ع8 1390

دیویی : ‫‬‭297/158

کتابشناسی ملی : 2683328

شابک : 978-964-12-0284-4‬

سال نشر : 1390

فهرست

مقدمه
فصل اول: تعریف علم
حقیقت علم
ویژگیهای جوهر علم
-1 ریشه داشتن نور علم در فطرت انسان
-2 یکی بودن جوهر علم
-3 تفک کی ناپذیری حقیقت علم از ایمان
-4 همراهی علم با خشیت از خدا
-5 اخلاق شایسته از برکات نور دانش
-6 جدای یناپذیری جوهر علم از عمل شایسته
فصل دوم: جایگاه علم در اندیشة اسلامی
ارزش علم در قرآن
ارزش علم از دیدگاه حکما و کتب آسمانی
-ارزش علم در تورات
-ارزش علم در زبور
-ارزش علم در انجیل
-ارزش علم در احادیث
فصل سوم: انواع طبقه بندی علوم
-1 طبقه بندی علوم نزد دانشمندان مسلمان
-2 طبقه بندی علوم در قرآن و احادیث
فصل چهارم: احادیث اهل بیت(ع) دربارة علم نافع
فصل پنجم: تعریف نافع بودن
فصل ششم: ملاک های نافع بودن
-1 ملاک نافع بودن و مبادی و پیش فرضهای علوم .
-2 ملاک نافع بودن و روش علوم
-3 ملاک نافع بودن و موضوع علوم
-4 ملاک نافع بودن و هدف و غایت علم
-5 ملاک نافع بودن و قیود و شرایط
-6 نظر منتخب دربارة ملاک نافع بودن
فصل هفتم: علم غیرنافع چیست؟
معرفی برخی مصادیق علم غیرنافع
فصل هشتم: علم ضار چیست؟
چگونه علمی ضار میشود؟
مصادیق علم ضار
نتیجة سخن
فصل نهم: معرفی برخی از مصادیق علم نافع
-1 علم پزشکی و بهداشت
-2 اخلاق و فقه(حقوق)
-3 الله شناسی (توحید) و انسان شناسی
-4 شناخت قرآن و سنت معصوم (ع)
فصل چهارم: احادیث اهل بیت(ع) دربارة علم نافع
فصل پنجم: تعریف نافع بودن
فصل ششم: ملاک های نافع بودن
-1 ملاک نافع بودن و مبادی و پیش فرضهای علوم .
-2 ملاک نافع بودن و روش علوم
-3 ملاک نافع بودن و موضوع علوم
-4 ملاک نافع بودن و هدف و غایت علم
-5 ملاک نافع بودن و قیود و شرایط
-6 نظر منتخب دربارة ملاک نافع بودن
فصل هفتم: علم غیرنافع چیست؟
معرفی برخی مصادیق علم غیرنافع
فصل هشتم: علم ضار چیست؟
چگونه علمی ضار میشود؟
مصادیق علم ضار
نتیجة سخن
فصل نهم: معرفی برخی از مصادیق علم نافع
-1 علم پزشکی و بهداشت
-2 اخلاق و فقه(حقوق)
-3 الله شناسی(توحید) و انسان شناسی
-4 شناخت قرآن و سنت معصوم (ع)
-5 زبانهای بیگانه
-6 علوم صنعتی و نظامی
-7 جانورشناسی
-8 یکهان شناسی، زمین شناسی و جغرافیا
-9 علم ژنت کی
-10 آناتومی
-11 علم تاریخ
-12 علوم عقلی
-13 علوم سیاسی و جامعه شناسی
-14 کشاورزی
-15 علم نحو
-16 اقتصاد و بازرگانی
عدم انحصار مصادیق علم نافع
فصل دهم: نتایج و تأثیرات علم نافع
-1 ایمان
-2 بیم از خدا
-3 عمل
-4 سازندگی
نتایج اجتماعی علم نافع
فصل یازدهم: راههای کسب علم نافع
راه کسب نور دانش
فصل دوازدهم: رابطه علم نافع با جنبش نرم افزاری و نهضت تولیدعلم
جنش نرم افزاری چیست؟
پیشینه بحث جنبش نرم افزاری
برخی چالشهای پیش روی نهضت
الف- موانع داخلی
ب- موانع خارجی و استعماری
معرفی بعضی از راهکارها
سخن آخر
فصل سیزدهم: بررسی چند پرسش
فصل چهاردهم: نتیجه گیری
مروری اجمالی بر فصول گذشته
انواع علم به لحاظ حکم شرعی
-1 علم واجب
-2 علم مستحب
-3 علم حرام
-4 علم مکروه
-5 علم مباح
ج- سخن آخر
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات