1 / 3

یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم

کتابی ضروری برای والدین در کمک به کنترل رفتار و همدلی کودکان

موضوعات


خرید کتاب یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 136
2,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

امروزه بسیاری از کودکان مشکلات رفتاری متعددی دارند و از جمله ی آن ها، مشکلاتی مثل حاضر جوابی، عدم حسِّ همکاری و یا مشکلات جدّی تری مانند شر به پا کردن و زدن کودکان دیگر.

شاید شما توصیه های رایج و متعارف زیر را برای رفتار با کودکان شنیده و یا خوانده باشید.

توصیه های زیر اصول اساسی تربیت بچّه هایی هستند که مشکلات رفتاری دارند:
* ریشه یابی بدرفتاری فرزندتان
* اعمال قواعد ثابت و داشتن انتظاراتی متناسب با سن فرزندتان
* الگوی خوبی باشید
* اتّخاذ روش مناسب در برابر بدرفتاری (مانند محروم کردن از بازی و گرفتن امتیازات)

این اصول همواره کارآمدند؛ امّا، این کتاب، راهکاری جدید برای کمک به کودکانی که مشکل رفتاری دارند ارائه می کند. فعّالیت هایی که در این کتاب آمده است، به شما کمک می کند تا به فرزندانتان مهارت های عاطفی، اجتماعی و رفتاری که برای مهربان تر بودن، با ملاحظه بودن و داشتن حسِّ همکاری بیش تر، لازم دارند بیاموزید.

اطّلاعات این کتاب به کودک شما کمک می کند تا عصبانیتش را مدیریت کند، میزان درکش را از دیگران افزایش دهد، ارزش کمک و مراقبت را بفهمد و چیزهای بسیار دیگری که بی شک برایش مفید خواهد بود. هر یک از این فعّالیت ها به کودک شما مهارت هوش عاطفی را می آموزد و هنگامی که این مهارت جدید را آموخت، نه تنها در خانه رفتارش بهبود می یابد، بلکه با کمک این عملکردها دوستان جدیدی پیدا می کند و رفتار خوبش موجب موفقیت در مدرسه و کارش می شود.

کودکان مهارت های هوش عاطفی را درست مانند مهارت های ورزشی و درسی می آموزند: یعنی از طریق تمرین و تشویق. فرزند شما نیاز به تشویق و راهنمایی هایی که شما از این کتاب می آموزید دارد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 136

کنگره : ‫‭‭‭‭‭‭BF575‭‬ ‭/ھ8‫‭‭‭‭ش9 1390

دیویی : ‫‭‭‭‭177/7

کتابشناسی ملی : 2509303

شابک : 5 - 00 - 5996 - 600 - 978

سال نشر : 1390

فهرست

فعّالیّت 1/ صحبتی درباره ی احساس شما
فعّالیّت 2/ مدیریّت مشکلات عاطفی
فعّالیّت 3/ شنیدن حرف های دیگران
فعّالیّت 4/ درک زبان بدن
فعّالیّت 5/ صحبت کردن با زبان غیر گفتاری مثبت
فعّالیّت 6/ چهره ی عبوس در مقابل چهره ی خندان
فعّالیّت 7/ یک کارآگاه عاطفی باشید
فعّالیّت 8/ حفظ آرامش حتّی در هنگام ناراحتی
فعّالیّت 9/ برای ابراز عواطف، بهترین و بدترین راه ها وجود دارد
فعّالیّت 10/ تغییر عواطف و خلوت با خود
فعّالیّت 11/ درک احساسات دیگران
فعّالیّت 12/ می توانید احساس خود را تغییر دهید، اگر بخواهید!
فعّالیّت 13/ تعامل بیش تر با دیگران
فعّالیّت 14/ کمک به دیگران
فعّالیّت 15/ تعیین اهداف مثبت
فعّالیّت 16/ مزیّت صبر
فعّالیّت 17/ سازگار شدن
فعّالیّت 18/ تعهّد برای تغییر
فعّالیّت 19/ تغییر الگوهای رفتاری بد
فعّالیّت 20/ به میزان تلاش خود نمره دهید
فعّالیّت 21/ تبعیّت از قوانین
فعّالیّت 22/ حفظ خونسردی
فعّالیّت 23/ صدای بلند و آزار دهنده
فعّالیّت 24/ دفترچه ثبت رفتارهای خوب
فعّالیّت 25/ کلمات مثبت خالق احساسات مثبت هستند
فعّالیّت 26/ با دوستانتان رفتار خوبی داشته باشید
فعّالیّت 27/ راست گویی
فعّالیّت 28/ عواقب دروغ گویی
فعّالیّت 29/ دوری از تأثیر رفتار بد دیگران
فعّالیّت 30/ برداشتن چیزهایی که مال شما نیست
فعّالیّت 31/ اذیّت کردن ممنوع
فعّالیّت 32/ یافتن دوستان جدید
فعّالیّت 33/ مؤدب بودن در مقابل بزرگ ترها
فعّالیّت 34/ حسِّ همدلی خود را افزایش دهید
فعّالیّت 35/ قوانین دست درازی کردن
فعّالیّت 36 / در چه رؤیایی هستید؟
فعّالیّت 37/ بگذارید دیگران بدانند چه قدر فوق العاده اید
فعّالیّت 38/ به چه چیزهایی می خواهید برسید؟
فعّالیّت 39/ درخواست کمک

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات