1 / 3

الکترو مغناطیس

موضوعات


دانلود کتاب الکترو مغناطیس

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 3.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 352
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

نیروی الکترومغناطیس یکی از۴ نیروهای بنیادی طبیعت است . و علم الکترومغناطیس شاخه ای از علم فیزیک است که به مطالعه ی پدیده های الکتریکی و مغناطیسی و ارتباط این دو با هم می پردازد. به عنوان نمونه پدیده های مرتبط با آهن رباها و نیز آذرخش منشا الکترومغناطیسی دارند.در نظریه ی الکترومغناطیس این نیروهای هسته ای قوی، هسته ای ضعیف و گرانش به وسیله ی میدان های الکترومغناطیسی توصیف می شوند. به جز گرانش الکترومغناطیس توصیف گر بیشتر پدیده هایی است که در زندگی روزمره اتفاق می افتد. الکترومغناطیس هم چنین نیرویی است که الکترون ها و پروتون ها را در داخل اتم ها پیش هم نگه می دارد.درحقیقت حامل همه ی نیروهای درون مولکولی٬ نیروی الکترومغناطیسی است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 352

کنگره : QC760/5‭/ن9‮الف‬7 1393‬

دیویی : 537/076

کتابشناسی ملی : ‭ 3529629

شابک : 978-600-94400-0-9‬

سال نشر : 1393

فهرست

مقدمه
فصل اول // مبانی الکترومغناطیس
گستره الکترومغناطیس
تقسیم بندی کلی الکترومغناطیس
نیروی لورنتس
یکاهای کمیت های الکترومغناطیسی
قانون بنیادی القای الکترومغناطیسی
قانون اهم و جریان های القایی
نیروی محرکه الکتریکی القایی
برهم کنش الکترومغناطیسی
خود القایی
القاگر
قانون لنز
جریان های پرفرکانس غیر مستهلک شونده
ماکسول و الکترومغناطیس
عدم موجودیت جداگانه میدان الکتریکی و مغناطیسی
اثر مایسنر
فصل دوم // الکتریسیته
جریان الکتریکی
نظریه الکترونی
شار الکتریکی
جریان متناوب
مدارهای الکتریکی
نیروی الکتریکی
بار الکتریکی
سرعت رانش
مقاومت الکتریکی
توان الکتریکی
اختلاف پتانسیل الکتریکی
میدان الکتریکی
قانون آمپر
قانون گاوس
قانون کولن
فصل سوم // مغناطیس
مغناطیس شناسی
نیروی مغناطیسی
میدان مغناطیسی
آهن ربا
فولادهای الکتریکی
آهن ربای الکتریکی
قانون گاوس در مغناطیس
القای الکترومغناطیسی
بی‌تقارنی در معادلات ماکسول
قطب‌های مغناطیسی زمین
شار مغناطیسی
فریت
تک قطبی مغناطیسی
فصل چهارم // الکترومغناطیس و فیزیک اپتیک
تقسیمات اپتیک
قطبش
قطبش خطی
قطبش دایروی
قطبش بیضوی
فصل پنجم // الکترومغناطیس و فیزیک امواج وانرژی
امواج الکترومغناطیسی
تولید امواج الکترومغناطیسی
طیف الکترومغناطیسی
خصلت موجی مواد
طول موج
فرکانس
سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی
ریز موج
موج های رادیویی
رادیو - طیف مغناطیسی
تداخل امواج
انرژی و الکترومغناطیس
موقعیت جهانی انرژی
انرژی مغناطیسی
انرژی درونی
فصل ششم // الکترومغناطیس و شیمی فیزیک مکانیک
گشتاور نیرو
تعادل
جفت نیرو
اسپین الکترون
اسپینترونیک
نظریه ریلی - جینز
فرضیه پلانک
عدم قطعیت هایزنبرگ
معادله شرودینگر
گربه شرودینگر
فصل هفتم // الکترومغناطیس و نیروهای بنیادی
نیروهای بنیادی در هستی
وحدت نیروها
مفاهیم نیروهای بنیادی
مدل استاندارد و وحدت نیروها
نظریه ابرریسمان و وحدت نیروها
محاسبه کمی بار الکتریکی بنیادی
مقدار بار حاملین بار در الکترولیت ها
بار الکتریکی بنیادی
کوانتش بار الکتریکی
گرانش
قانون جهانی گرانش
نیروی وزن
پتانسیل گرانشی منشأ نیروی گرانشی
نحوه اندازه گیری نیروی وزن
نظریه ابرریسمان
گرانش و نظریه ابرریسمان
برهم کنش های نظریه ریسمان
نمودار شلواری
قابلیت آزمودنی نظریه ریسمان
نظریه نسبیت عام و نظریه ابرریسمان
فصل هشتم // الکترومغناطیس و ذرات بنیادی
ذرات بنیادی واقعی در هستی
ذرات بنیادی و ماه
خواص ذرات بنیادی و ریسمان
ذرات بنیادی و فیزیک هسته‌ای
طرح کلی واکنش های بین ذرات بنیادی
ساختار هسته
پاد ماده
الکترون
پروتون
نوترون
ایزوتوپ ها
پوزیترون
هیپرون ها
هادرون ها
کوارک ها
لپتون ها
فوتون ها و کوانتوم های نور
گلوئون ها
بوزون ها
تک قطبی اسرار آمیز دیراک
مزون ها
نوترینو
ذره آلفا
ذره بتا
فصل نهم // فن آوری و الکترومغناطیس کاربردی
اجاق های میکروویو
قوس الکتریکی
زلزله مصنوعی
آنتن و رادیو
لیزر
هولوگرام
اشعه ایکس
مگنتومترها
مکان‌یابی مغناطیسی
قطب شگر رنگین کمان
تلسکوپ ها و دوربین های ستاره شناسی
عینک های قطبی
پلاریمتر
پلاروید
بیو مغناطیس
اندازه گیری نیروی الکترومغناطیسی
سنجش امواج الکترومغناطیسی
جاذب الکترومغناطیس
آشکارساز امواج الکترومغناطیس
جو زمین و الکترومغناطیس
امواج رادیویی کیهانی
تلسکوپ های الکترومغناطیسی
بمب های الکترومغناطیسی
جذب امواج الکترومغناطیس در سازه
پرواز مغناطیسی
بالابر مغناطیسی
فصل دهم // الکترومغناطیس و سلامت
اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ و اﻧﺴﺎن
حوزه احاطه تشعشعات موبایل در شهر
بیماری های الکترومغناطیسی
خطرات تلفن همراه و آنتن های آن
خطرات گوشی‌ها برای سلامتی
خطرات طرح های توسعه برقی
فیزیک الکترومغناطیس و سلامت طبیعی
استانداردهای مولدهای امواج الکترومغناطیس
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات