1 / 3

انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه

مطالعه ای جامعه شناختی-تطبیقی

موضوعات


دانلود کتاب انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 474.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 108
1,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

تا آغاز عصر ناصری، بدیلی برای حکومت استبدادی تصور نمی شد؛ از آن پس بود که شیوۀ سنتی کسب مشروعیت شاهان اعتبار همیشگی خود را از دست داد و عصر جدیدی آغاز شد که طی آن، به ویژه به دلیل وابسته شدن هر چه بیشتر حکومت به قدرت های خارجی، بسیاری از اعضای روحانیت در قبال زیاده روی های شاه موضعی سرسختانه اتخاذ کردند. از سوی دیگر، تحت تأثیر عصر روشنگری و مناسبات تجاری با خارج، زمینۀ رشد اقشار جدیدی فراهم آمد که موجودیت و نوع فعالیت آن ها موجب تغییر حکومت از استبدادی به حکومتی با آزادی و اختیار عمل بیشتر می شد. هر چند که از طبقات و گروه هایی با افق اجتماعی گوناگون بودند، این اقشار از روی منافع مشترک در قبال استبداد قاجاری، که مظهر استبداد قدیم شرقی بود، فریادهای اعتراض آمیزی را به گوش رساندند. بزرگ ترین خواسته این گروه ها برقراری حکومت قانون بود، زیرا در حکومت استبدادی که هر نوع حکمی ناشی از ارادۀ شاه بود قانون هیچ نوع جایگاهی نداشت.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 108

کنگره : DSR1407‫‭/ن85‮الف‬8 1393

دیویی : 955/075

کتابشناسی ملی : 3667016‬‬

شابک : 978-964-426-768-0‬‬

سال نشر : 1393

فهرست

مقدمه
فصل یکم: دربارۀ انقلاب
فصل دوم: وضعیت اجتماعی ـ فرهنگی در عصر انقلاب
1- ساختار طبقاتی و پیدایش اقشار جدید
2- جایگاه مذهب
3- نوع رابطۀ طبقات با دولت
فصل سوم : زندگی اقتصادی و تحول آن
1- مناسبات تولید ارضی
2- زندگی روستایی و امتیازات مالی طبقات
فصل چهارم : قدرت سیاسی عامل تغییرات
1- لزوم تغییر در ساختار قدرت
2- شاهان و اصلاحات
فصل پنجم : اندیشة سیاسی
1- سیر تاریخی نحوة تفکر
2- روشن فکری و نقش آن
3- شخصیت های مطرح در حرکت انقلاب مشروطه
4- شخصیت های مطرح در حرکت انقلاب فرانسه
فصل ششم: زمینه های اجتماعی ـ سیاسی انقلاب
1- از اعتراض تا انقلاب
2- از پیروزی انقلاب تا برقراری قانون اساسی
نتیجه گیری
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات