1 / 3

غایب بزرگ مدرسه (جلد اول)

کند و کاو اخلاقی، راهنمای مربی برای داستان لیزا و لیلا

موضوعات


خرید کتاب غایب بزرگ مدرسه (جلد اول)

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 346
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این کتاب راهنمایی است برای همة مربیان، معلمان، پدران، و مادرانی که قصد دارند به شیوة «حلقة کندوکاو» با کودکان و به خصوص نوجوانان خود به قصد رشد اخلاقی، فکری، و خلاقیت آن ها مفاهیم فلسفی به ویژه مفاهیم و موضوعات اخلاقی را تمرین کنند؛ البته فلسفه ای که در این جا مدنظر است، نه فلسفه ای بر برج عاج نشسته و دور از متن زندگی، بلکه فلسفه ای است که در عین انتزاعی بودن، به منزلة جزء جدایی ناپذیر فلسفه، از منظری دیگر کاملاً انضمامی و آمیخته با زندگی است. فلسفه ای که عمیق تر می نگرد و زندگی را دست کم نمی گیرد و این شعار سقراط را سرلوحة خود قرار می دهد که «زندگی نا آزموده ارزش زیستن ندارد».

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 346

کنگره : B52‫‭/ل9غ2 1393

دیویی : 107/1

کتابشناسی ملی : 3632137

شابک : 978-964-426-764-2

سال نشر : 1393

فهرست

مقدمة مترجم
مقدمه
نسبت منطق و اخلاق
سازگاری منطقی
درست و منصفانه
کامل و درست
ارادة آزاد و جبرگرایی
طبیعی
تغییر و رشد
حقیقت
فصل اول
سرآغاز
قسمت اول: آیا می توان هم حیوانات را خورد و هم آن ها را دوست داشت؟
ایدة اصلی 1: چگونه باید زندگی کنیم؟
تمرین: حلقه های کندوکاو
طرح بحث: چگونه باید زندگی کنیم؟
طرح بحث: چه موقع باید چیزها را «خوب» بنامیم؟
ایدة اصلی 2: مناسبت (روابط جزء ـ کل)
تمرین: خطاهای جزء ـ کل و کل ـ جزء (1)
طرح بحث: جزء و کل (2)
طرح بحث: جزء و کل (3)
طرح بحث: جزء و کل (4)
ایدة اصلی 3: درست و خطا
طرح بحث: کلمة «خطا»
تمرین: کاربردهای متفاوت و یکسان «خطا»
تمرین: درست به چه معناست؟
ایدة اصلی 4: خود را جای دیگری گذاشتن
تمرین: خود را جای دیگری گذاشتن
تمرین: هم دلی
طرح بحث: دربارة کودکان و حیوانات
طرح بحث: استدلال قیاسی در اخلاق
ایدة اصلی 5: حق چیست؟
طرح بحث: حق چیست؟
طرح بحث: تکالیف و حقوق
طرح بحث: آیا حیوانات و کودکان حقوقی دارند؟
طرح بحث: حقوق و وظایف
تمرین: حقوق، الطاف، و وظایف
ایدة اصلی 6: تفاوت بین انسان و حیوان چیست؟
تمرین: تفاوت های درجه و تفاوت های نوع
ایدة اصلی 7: آیا حیوانات حقوقی دارند؟
طرح بحث: با حیوانات چگونه باید رفتار کرد؟
طرح بحث: کشتن حیوانات
طرح بحث: خوردن حیوانات
طرح بحث: صدمه زدن به حیوانات
ایدة اصلی 8: دلایل خوب
تمرین: اثبات احکام با دلایل
تمرین: چه وقت یک دلیل، دلیل خوبی است؟
ایدة اصلی 9: کلی سازی
طرح بحث: چه می شد اگر همه چنین می کردند؟
طرح بحث: کلی سازی در برابر توجه به نتایج اعمال فردی
ایدة اصلی 10: پیش بینی پیامدها
طرح بحث: پیش بینی پیامدهای کارهایی که انجام می دهیم
ایدة اصلی 11: جامعیت
طرح بحث: جامعیت
ایدة اصلی 12: وسایل و اهداف
تمرین: تنظیم وسایل با اهداف
تمرین: اهداف و وسایل
تمرین: اهداف و وسایل
طرح بحث: مسائل وسیله ـ هدف
طرح بحث: آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟
ایدة اصلی 13: در نظرگرفتن شرایط
تمرین: در نظرگرفتن شرایط
طرح بحث: در نظرگرفتن چیزها در تصمیم گیری
ایدة اصلی 14: استدلال شرطی
تمرین: استدلال شرطی
تمرین: بازی شرطی
ایدة اصلی 15: سازگاریِ منطقی
طرح بحث: ناسازگاری منطقی
تمرین: یافتن ناسازگاری های منطقی
ایدة اصلی 16: آیا تحقیر نوعی مغالطه است؟
تمرین: در چه مواقعی اظهارات نسبت به شخصیت مغالطه هستند؟
ایدة اصلی 17: عهد
تمرین: عهد و پیش بینی
قسمت دوم: هری به این فکر می کند که سؤال چه جور چیزی است
ایدة اصلی 1: سؤال چه جور چیزی است؟
تمرین: این پاسخ ها چه سؤالاتی را پیش فرض گرفته اند؟
طرح بحث: سؤالات
تمرین: چه وقتی برای سؤال پرسیدن مناسب است؟
ایدة اصلی 2: سردرگمی
تمرین: حیرت زده شدن
تمرین: سردرگمی
طرح بحث: شک
ایدة اصلی 3: مشکلات و رازها
تمرین: سؤالات و مشکلات
طرح بحث: مشکلات و رازها
تمرین: فنونی برای مواجهه با مشکلات
فصل دوم
سرآغاز
قسمت سوم: بازی به نوبت
ایدة اصلی 1: مبادلة کالا با کالا
ایدة اصلی 2: قرض دادن و قرض گرفتن
تمرین: قرض دادن و قرض گرفتن
ایدة اصلی 3: مبادلة پولی
طرح بحث: پول
ایدة اصلی 4: تلافی
طرح بحث: تلافی
فعالیت : چه کار می کنید اگر ...
ایدة اصلی 5: آزادی
طرح بحث: واژة «آزادی» به چه معناست؟
ایدة اصلی 6: روابط منطقی
1. روابط تقارنی
2. روابط ترایایی
تمرین ها
ایدة اصلی 7: قواعد
تمرین: قواعد
طرح بحث: قواعد و آزادی
ایدة اصلی 8: هدیه چیست؟
طرح بحث: پول
طرح بحث: هدیه چیست؟
ایدة اصلی 9: آیا ممکن است موقعیتی وجود داشته باشد که ما موظف به محبت کردن باشیم؟
تمرین: محبت کردن
ایدة اصلی 10: شخص بودن به چیست؟
طرح بحث: شخص بودن به چیست؟
طرح بحث: اشخاص
ایدة اصلی 11: آیا مقابله به مثل همواره لازم است؟
تمرین: مقابله به مثل
طرح بحث: آیا باید هر چیزی را تسویه حساب کرد؟
قسمت چهارم: رسیدن آقای پنی پیکر
ایدة اصلی 1: آیا باید هر چیزی تغییر داده شود؟
طرح بحث: تغییر و پیشرفت
تمرین: آیا هر چیزی باید تغییر داده شود؟
ایدة اصلی 2: عادات
تمرین: عادات
ایدة اصلی 3: تفکر در باب تفکر و تفکر دربارة دیگر چیزها
تمرین: تفکر دربارة تفکر
ایدة اصلی 4: درخواست آقای پنی پیکر برای انتقاد
تمرین: نقد
ایدة اصلی 5: آیا باورها قواعدی برای زیستن اند؟
طرح بحث: باور
طرح بحث: باورها
طرح بحث: باور داشتن
ایدة اصلی 6: آیا دانش آموزان حق دارند سیاست های مدرسه را نقد کنند؟
طرح بحث: سیاست های مدرسه
تمرین: حقوق دانش آموز
ایدة اصلی 7: آیا دانش آموزان باید از اندیشیدن یا صحبت دربارة موضوعاتی که به نفع خودشان است منع شوند؟
تمرین: دانش آموزان باید دربارة چه چیزی فکر کنند و صحبت کنند؟
ایدة اصلی 8: چه اهمیت دارد به چه فکر می کنیم یا چه کار می کنیم؟
تمرین: چه اهمیت دارد به چه فکر می کنیم یا چه کار می کنیم؟
فصل سوم
سرآغاز
قسمت پنجم: شام در خانوادة جانسون
ایدة اصلی 1: آداب و رسوم
طرح بحث: آداب و رسوم
تمرین: آداب و رسوم
ایدة اصلی 2: ذائقه (سلیقه)
تمرین: کدام معنای ذائقه مورد نظر است؟
ایدة اصلی 3: ملاک ها
تمرین: ملاک و معیارها
تمرین: بر اساس چه ملاک هایی قضاوت کنیم؟
تمرین: ملاک ها در نقش استانداردهایی برای مقایسه
تمرین: استفاده از ملاک ها
ایدة اصلی 4: ارزش چیست؟
تمرین: ارزش های خود را انتخاب کنید: اولویت ها
طرح بحث: سؤالاتی دربارة ارزش ها
تمرین: کار روی ارزش ها
ایدة اصلی 5: رابطة بین واقعیات و ارزش ها چیست؟
طرح بحث: واقعیات و ارزش ها
ایدة اصلی 6: کمیت در برابر کیفیت
تمرین: متعلقات کیفیت و متعلقات کمیت
ایدة اصلی 7: حکم
تمرین: ملاحظات و ملاک ها
تمرین: ملاک ها، قواعد و سلیقه
طرح بحث: استفاده از ملاک ها در حکم
ایدة اصلی 8: شرطی های ارزشی
تمرین: ملاک های شرطی های ارزشی
قسمت ششم: کیو از پله ها پایین می افتد
ایدة اصلی 1: برخورد ساکی و لیزا با کیو
طرح بحث: با انسان در جایگاه یک انسان رفتارکردن
ایدة اصلی 2: به زبان آوردن افکار
طرح بحث: ساختن یک داستان شبیه چیست؟
ایدة اصلی 3: «من به تو نمی خندم»
تمرین: مقابله به مثل تلویحی
ایدة اصلی 4: انجام کاری «از روی عمد» یا «اتفاقی»
طرح بحث: «اتفاقی» و «از روی عمد»
ایدة اصلی 5: توجه و مراقبت
تمرین: توجه و مراقبت
قسمت هفتم: آقای اسپنس توبیخ می شود
ایدة اصلی 1: بهانه ها و دستاویزها
تمرین: بهانه ها و دستاویزها
ایدة اصلی 2: سوءظن به آقای پارتریج
تمرین: سوءظن
ایدة اصلی 3: توبیخ
تمرین: آیا این توبیخ ها موجه اند؟
فصل چهارم
سرآغاز
قسمت هشتم: تدفین پابلو
ایدة اصلی 1: رازها
طرح بحث: رازها
ایدة اصلی 2: مرگ
طرح بحث: مرگ
تمرین: مرگ و مردن
ایدة اصلی 3: چگونه می توانیم بگوییم چه چیزی باارزش است؟
طرح بحث: چیزهای با ارزش
تمرین: چیزهای با ارزش
ایدة اصلی 4: خاک سپاری به منزلة یک مراسم
تمرین: مراسم خاک سپاری به مثابة مراسم
ایدة اصلی 5: کاری که باید بکنید
طرح بحث: جبر اجتماعی
ایدة اصلی 6: واکنش های کودکان
تمرین: واکنش های نامعمول
ایدة اصلی 7: اصول سازگاری منطقی
تمرین: اصول سازگاری منطقی
طرح بحث: اصول سازگاری منطقی
ایدة اصلی 8: شدن
طرح بحث: شدن
ایدة اصلی 9: نفی
تمرین: نفی
ایدة اصلی 10: پارادوکس لیزا
تمرین: پارادوکس لیزا
ایدة اصلی 11: واقعیت چیست؟
تمرین: تفکیک واقعیت از عقیده
تمرین: استفاده از شواهد برای اثبات واقعیت ها
ایدة اصلی 12: فهم
طرح بحث: فهم
قسمت نهم: آیا تونی باید با سندی دعوا کند؟
ایدة اصلی 1: دروغ و ناسازگاری منطقی
تمرین: یافتن ناسازگاری ها
طرح بحث: استدلال منسجم
طرح بحث: ناسازگاری منطقی
تمرین: عمل نابجا، ناسازگاری منطقی و گزاف
تمرین: دروغ
ایدة اصلی 2: دعوا
طرح بحث: نفرت و دعوا
ایدة اصلی 3: آیا تونی باید با سندی دعوا کند
طرح بحث: آیا باید دعوا کنیم؟
ایدة اصلی 4: تقدیرگرایی
تمرین: تقدیرگرایی
ایدة اصلی 5: جبرگرایی
تمرین: جبرگرایی
ایدة اصلی 6: آیا ما آزادیم؟
طرح بحث: واژة «آزادی» به چه معناست؟
تمرین: معنی واژة «آزاد»
تمرین: آزادی
طرح بحث: ارادة آزاد
فصل پنجم
سرآغاز
قسمت دهم: غول سه سر
ایدة اصلی 1: دفاع از باورها
تمرین: دفاع از باورها
ایدة اصلی 2: چه چیزی موجب می شود جمله ای صادق باشد؟
تمرین: حقیقت و شرایط
تمرین: چه چیزی را می توانیم مسلّم بگیریم؟
تمرین: چگونه می توانیم بگوییم چه چیزی صادق است؟
ایدة اصلی 3: چطور می توانیم بفهمیم فرق میان درست و نادرست چیست؟
تمرین: درست
تمرین: تعیین درست و نادرست در محیط های رسمی
ایدة اصلی 4: جواب چیست؟
تمرین: آیا همة پرسش ها جواب دارند؟
تمرین: دادن پاسخ های صادق
ایدة اصلی 5: پرسش فلسفی چیست؟
تمرین: پرسش های فلسفی
ایدة اصلی 6: غول سه سر
تمرین: غول سه سر
طرح بحث: حقیقت، نیت، و پیامدها
تمرین: غول سه سر به مثابة معیارهای اخلاقی
ایدة اصلی 7: افترا و غول سه سر
طرح بحث: تفاوت اخلاقی میان راست گفتن و راست نگفتن چیست؟
تمرین: تمام حقیقت و فقط حقیقت
ایدة اصلی 8: نیت
طرح بحث: شناخت نیات مردم
طرح بحث: وقتی نیت انجام کاری داریم، چه رخ می دهد؟
طرح بحث: نیت های بدخواهانه و خیرخواهانه
طرح بحث: نیات بدخواهان
ایدة اصلی 9: پیامدهای مضر
تمرین: حقیقت یا پیامدها
طرح بحث: پیامدهای مفید و مضر
قسمت یازدهم: شرارت در کمین ماریا
ایدة اصلی 1: آیا هیچ دروغی توجیه پذیر است؟
تمرین: آیا تفاوت موقعیت ها موجب تفاوت احکام اخلاقی می شود؟
ایدة اصلی 2: آیا هر سؤالی لیاقت جواب صادقانه را دارد؟
تمرین: آیا هر سؤالی لیاقت جواب صادقانه را دارد؟
ایدة اصلی 3: سازگاری منطقی در اخلاق
طرح بحث: سازگاری میان آنچه می اندیشیم، می گوییم، و انجام می دهیم
تمرین: سازگاری اخلاقی
طرح بحث: شباهت ها، تفاوت ها، و سازگاری منطقی
ایدة اصلی 4: چرا راست می گوییم؟
طرح بحث: پیامدهای احتمالاً مضر
تمرین: دلایلی برای راست گویی
قسمت دوازدهم: تلاش برای نگه داشتن آقای اسپنس
ایدة اصلی 1: بحث مستدل با آقای پارتریج
طرح بحث: بحث مستدل با آقای پارتریج

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات