× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 4.5

اخلاق حرفه ای مشاوران

موضوعات


خرید کتاب اخلاق حرفه ای مشاوران

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 165
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

جامعه شناسان اخلاق را به منزله ی خونی تلقی کرده اند که پیوسته و به صورت پنهان در پیکر جامعه و نهادهای اجتماعی در جریان است.از این دیدگاه، هیچ نهاد یا حرفه ای نیست که قادر باشد فارغ از اخلاق، که مرزهای سلوک و رفتار بهنجار را معین می کند، به حیات مشروع خود ادامه دهد...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 165

کنگره : ‫‭BF76/4‫‭/ک9‮الف‬3 1391

دیویی : ‫‭174/915

کتابشناسی ملی : ‫ 2756397‬

شابک : 978-600-138-044-0

سال نشر : 1391

فهرست

عنوان
مقدّمه
فصل اوّل : راهنمایی و مشاوره
۱- تعریف راهنمایی
۱- تعریف مشاوره
۱- تفاوت مشاوره و راهنمایی و روان درمانی
۱- خدمات راهنمایی
۱- فنون راهنمایی
۱- نقش کارکنان مدرسه در راهنمایی و مشاوره
۱- اصول اساسی راهنمایی و مشاوره
۱-ا نواع راهنمایی و مشاوره
۱- فنون مشاوره
۱- فنون آغاز جلس هی مشاوره
۱- فنون ادام هی جلس هی مشاوره
۱- فنون پایان دادن به جلس هی مشاوره
۱- فنون و روش های مشاوره از دیدگاه های مختلف
١- نقش مشاوره در استحکان نظام خانواده
١- نقش مشاوره در ارتقای بهداشت روان افراد
١- ویژگی های یک مشاور حرفه ای و با صلاحیت
فصل دوم: اخلاق
۲- تعریف اخلاق
۲- موضوع علم در اخلاق
۲- فواید علم اخلاق
۲- برتری علم اخلاق بر سایر علوم
۲- اخلاق و طب
۲- اخلاق و فلسفه
۲- اخلاق و قانون
۲- اهمّیّّت اخلاق در اسلام
۲- ارزش اخلاق از نظر اسلام
۲- اخلاق و فطرت
۲- اصول اخلاقی در اسلام
۲- اخلاق نظری و عملی
فصل سوم: اخلاق حرفه ای
۳- تعریف اخلاق حرفه ای
۳- تاریخچه یا خلاق حرفه ای
۳- ضرورت اخلاق حرفه ای
۳- اهداف و فواید رعایت اصول و ملاک های اخلاقی
۳- رفتار اخلاقی و اجزای آن
۳-ن ظا منام هیا خلاقی
۳- ملاحظاتا خلاقی در مشاوره
۳- تصمی مگیری اخلاقی
۳- احترام به حقوق مراجعان
۳- تأثیر ارزش ها بر فرآیند مشاوره و روان درمانی
۳- نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در سازمان ها
۳- اصول اخلاقی در مشاوره و روان درمانی
۳- اخلاق حرفه ای در آینه ی پژوهش
۳- معرّفی پرسش نام هی اخلاق حرفه ای
فصل چهارم: پیشینه
۴- اخلاق حرف های در ایران و جهان
۴- اخلاق پزشکی در ایران باستان
۴- اخلاق پزشکی پس از اسلام
فصل پنجم: مؤلفه های مرتبط با اخلاق حرف های
۵- اصل سودمندی
۵- پروند هی مراجعان
۵- آموزش و تجربه
۵- آشنایی با فنون و روش ها
۵- آگاهی و رعایت ضوابط حرف های
۵- لزوم داشتن سوپروایزر
۵- ارجاع
۵- دلایل ارجاع
۵- رضایت آگاهانه
۵- اصل عدم آسیب رسانی
۵- اصل رازداری
۵- رابط هی دوگانه
۵- به کارگیری فنون و روش های تأیید نشده
۵- تجویز دارو
۵- اصل خودمختاری
۵-ا ستقلال مراجع
۵- آزادی مراجع
۵- حق تصمیم گیری مراجع
۵- حق انتخاب
۵- حق مسئولیّت مراجع
۵- حق مراجعان کودک و نوجوان
۵- اصل عدالت
۵- مسایل بین فرهنگی
۵- حق الزحمه
۵- عدم تبعیض
۵- مسئولیّت اجتماعی
۵- اصل صداقت و وفاداری
۵- صداقت و درستی
۵- معرّفی خود و تبلیغات
۵- کمک به دانشجویان و همکاران
فصل ششم: جایگاه شخصیّت در فرآیند مشاوره
۶- اهمّیّت بحث دربار هی شخصیت
۶- تعریف شخصیّت
۶- عوامل مؤثّر در شکل گیری شخصیّت
۶- ویژگی های شخصیّتی
۶- عناصر تشکی لدهنده ی شخصیت درا سلام
۶- نقش شخصیّت در عملکرد اخلاق حرفه ای
۶- رابط هی اخلاق حرفه ای و شخصیّت مشاوران در آیین هی پژوهش
پیوست ها
پیوست ۱ منشور اخلاقی مشاوران و روان شناسان
پیوست ۲ نظام نام هی اخلاقی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
پیوست ۳ قسم نام هی بقراط
پیوست ۴ پرسش نام هی اخلاق حرفه ای
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات