1 / 5

راهنمای جامع زبان تخصصی ویژه دانشجویان کامپیوتر و فناوری اطلاعات


دانلود کتاب راهنمای جامع زبان تخصصی ویژه دانشجویان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 854.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 120
600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﮐﻠﯿﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻓﻼﺵ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺍﯾﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺪﻗﺖ ﻧﯿﺰﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻼﺵ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﻟﻐﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺍی ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻟﻐﺖ ﺟﺰء ﺩﺳﺘﻮﺭی ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.....

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 120

کنگره : ‫PE1127‭‬‭/ک2‫‭س8325 1388

دیویی : ‫‭428/6

کتابشناسی ملی : 1886413

شابک : 978-600-91101-3-1

سال نشر : 1388

نظرات