1 / 3

زندگانی نادرشاه پسر شمشیر

ناشر : پر

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب زندگانی نادرشاه پسر شمشیر

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 318
4,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کشوری که ما در آن زندگی می کنیم، به گواهی تاریخ درخشان خود، پادشاهان سرداران و فرماندهان بزرگی را پرورش داده که نه تنها تاریخ این مرز و بوم، بلکه می توان گفت تاریخ جهان از شاهکارهای شگفت آنان آرایش شده است. این فرماندهان بزرگ و مردان نامی که شالودة نیکنامی و هستی امروزة ما را ریخته اند، بیشتر هنگامی دست به شمشیر بردند که کشور از هر سو دچار هرج و مرج و در تنگنای بیچارگی و ناتوانی بود. خوشبختانه، شمارة این ستارگان تابان در آسمان کشور و میهن گرامی ما به اندازه ایست که در تاریخ کمتر کشوری از کشورهای جهان مانند دارد...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 318

کنگره : ‫‭DSR1267‫‭/ل2ز9 1389

دیویی : ‫‭955/0742

کتابشناسی ملی : 2055251

شابک : 978-96408007-52-7

سال نشر : 1389

فهرست

آغاز گفتار
بخش نخست
جنبش افغان
شورش افغانی های قندهار
جنبش افغانی های ابدالی
چیرگی غلزایی ها بر ابدالی ها
تاختن محمود به سیستان و کرمان
لشکرکشی محمود به اصفهان
محاصره اصفهان
تسلیم پایتخت
شاه تهماسب دوم
دست اندازی همسایگان به شهرستانهای شمالی و غربی ایران
خونریزی های محمود افغان و پایان کار او
بر تخت نشستن اشرف
پیمان اشرف با دربار عثمانی
پیدایش ملک محمود سیستانی
گشایش قم و تهران به دست اشرف افغان
بسیج نیرو در مازندران و دشت گرگان
بخش دوم
پیدایش نادر یا عقاب کلات
آغاز زندگی جنگی نادر 1131-1127 ﻫ.ق
نادر، فرمانده نیروی کلات 1134 ـ 1132 ﻫ.ق
نادر در مشهد 1136 ـ 1134 ﻫ.ق.
نخستین نبرد نادر با ملک محمود 1137 ﻫ.ق.
گشایش دژهای ینگی قلعه و باغواده
سرکوبی قراخان زاغچندی
تسلیم سعید سلطان نسائی
شکست یافتن رضا قلی خان سردار از ملک محمود
نبردهای نادر با ملک محمود 1138 ﻫ.ق.
سرکوبی جیغتای های سرخس و تاتارهای مرو
شکست ترکمن ها، تسلیم عاشوربیک افشار ـ سرکوبی راهزنان ترکستان
پیوستن نادر به نیروی شاه تهماسب 1139 ـ 1138 ﻫ.ق.
سردار نادر قلی افشار فرمانده سپاه
گشایش مشهد
کشمکش نادر با شاه تهماسب
سرکوبی گردنگشان و تاتار
پایان کار ملک محمود و بستگانش
تسلیم حسین سلطان قاینی
سرکوبی مردم سنگان
رهایی نادر از یک مرگ دهشتناک
دومین کشمکش نادر با شاه تهماسب
شکست یافتن ابراهیم خان از کردها
شورش ترکمن های تکه
آشوب گرگان و سرکوبی شورشیان
بخش سوم
جنگ های نادر با افغانی ها
پیشروی به سوی هرات
جنگ کافر قلعه و کوسویه
پیروزی های پی در پی
سرکوبی ابدالی ها
گشایش هرات
نخستین نبرد خونین نادر با اشرف افغان در مهماندوست سمنان
دومین نبرد نادر با اشرف در سر دره خوار
سومین نبرد نادر با اشرف افغان در مورچه خورت
آخرین جنگ های نادر با اشرف افغان در زرقان و پل فسا
نابود شدن نیروی افغان
پایان کار اشرف
بخش چهارم
جنگ های نادر با عثمانی
نبرد تویسرکان
راندن دشمن تا بیرون مرز کشور
شکست نیروی عثمانی در آذربایجان غربی
بازستاندن تبریز و اردبیل
سرکوبی ابدالی ها
جنگ شاه تهماسب دوم با عثمانی ها و شکست یافتن او
پیمان ننگین
مداخله نادر و برافتادن شاه تهماسب دوم صفوی از تخت
پادشاهی عباس سوم
دوره دوم نبردهای نادر با عثمانی
پیشروی در خاک دشمن
محاصره بغداد و بصره
نبرد سامره و دیاله
یک نمونه از نبوغ جنگی و پشتکار نادر
«سپهسالار ایران آماده جنگ می شود»
سومین نبرد نادر با عثمانی
پیشروی ارتش ایران در خاک عثمانی
نبرد سورتاش
کشته شدن سردار عثمانی و پیروزی ارتش ایران
تاخت و تاز ارتش ایران در بین النهرین
محاصره بغداد ـ پیمان متارکه جنگ
سرکوبی محمدخان بلوچ
سرکوبی مردم داغستان
نبردهای نادر با عثمانی در قفقاز
محاصره دژهای بزرگ گنجه، تفلیس، ایروان و قارص
جنگ آخی کندی
بزرگترین پیروزی ارتش ایران در جنگ های قفقاز
پایان جنگ
سرکوبی داغستانیان
بخش پنجم
تاجگذاری نادر
سفر جنگی قندهار
کنگره مغان
تاجگذاری نادر
سرکوبی علیمراد خان بختیاری
بازستاندن جزایر بحرین از تازیان
به سوی قندهار
محاصره قندهار
سرکوبی یاغیان بلوچستان
گشایش قندهار
بخش ششم
لشکرکشی نادرشاه به هندوستان
اعلان جنگ
راه ها
در راه غزنین پیشروی در خاک افغانستان
تسلیم شهر غزنین
در راه کابل
گشایش کابل
تسلیم جلال آباد
از کابل به جلال آباد 115 کیلومتر
جنگ ها و کامیابی های شاهزاده رضاقلی میرزا افشار
در خاک توران و شمال افغانستان
به سوی تنگ خیبر
از جلال آباد تا تنگ خیبر 64 کیلومتر
شاهکار جنگی نادرشاه محاصره دشمن، آزاد شدن تنگ خیبر
گشایش پیشاور
پیام کشته شدن ابراهیم خان ظهیرالدوله برادر نادرشاه
یک شاهکار دیگر، گذشتن ارتش ایران از رود سند
در راه لاهور
گذشتن از رود جلام
گذشتن از رودخانه چناب
از رودخانه جلام تا چناب 60 کیلومتر
گذشتن از رودخانه راوی
تسلیم لاهور
از لاهور تا کرنال
400 کیلومتر راه پیمایی
گرفتن دژ توری و عظیم آباد
نخستین برخورد سوار نظام ایران با سواران هند
رسیدن ارتش ایران به میدان جنگ
نیروی جنگی دو ارتش
آغاز جنگ و مانورهای سوار نظام ایران
جنگ دوم و حمله بزرگ ارتش هند
پس از جنگ
پیمان متارکه جنگ
علل پیروزی ارتش ایران
محمدشاه در پیشگاه نادرشاه
در راه دهلی
ورود موکب همایونی به دهلی
شورش در پایتخت هند
پیمان شلیمار
متن پیمان شلیمار
عروسی شاهزاده نصراله میرزا
ارمغان جنگی هند
پیشکشی محمدشاه:
تاج بخشی نادرشاه
بازگشت از هند به ایران
شورش خدایار خان عباسی در استان سند و تسلیم او
3250 کیلومتر راه پیمایی
بر تخت نشستن نادرشاه افشار در هرات
بخش هفتم
لشکرکشی نادرشاه به خاک توران
نمای جغرافیایی سازمان طبیعی و سیاسی سرزمین توران
بسیج ارتش ایران
به سوی بخارا
تسلیم ابوالفیض خان ـ نادرشاه در بخارا
به سوی خوارزم
نخستین برخورد با دشمن
شکست ایلبارس خان و پایان کار او
تسلیم دژ خیوه؛ آرامش خوارزم
بخش هشتم
به سوی داغستان
سرکوبی لزگی ها و گردنکشان دیگر
گزارش فرماندهی نیروی اعزامی به داغستان
پیشامد ناگوار
تاختن آرال ها و قزاق ها به خاک خوارزم
سرکوبی تازیان مسقط و عمان
نابینا نمودن شاهزاده رضاقلی میرزا
اندیشه کناره گیری نادرشاه؛ پیام پادشاهی عثمانی
سرکوبی احمد اوسمی
پیدایش درویش پیشوا و فتنه بلخ
پاسخ پادشاه عثمانی
بخش نهم
پیشروی ارتش ایران در خاک عثمانی
پیمان ناتمام و تخلیه خاک عثمانی
اوضاع داخلی کشور
آخرین جنگ های نادرشاه با عثمانی
محاصره موصل
پیشنهادات پنج گاه نادرشاه
تخلیه خاک عثمانی
سرکوبی شورشیان دربند و شیروان
سرکشی تقی خان بیگلربیگی فارس و سرکوبی او
شورش در گرگان و سرکوبی شورشیان
دورویی و پیمان شکنی دربار عثمانی
سرکوبی و گوشمالی سخت داغستانی ها
تیرگی روابط ایران و عثمانی
بسیج ارتش های دو کشور و آغاز جنگ
جنگ مراد تپه
مرگ سپهسالار عثمانی و پیروزی ایرانیان
بازگشت از قفقاز
آخرین پیشنهاد صلح
بخش دهم
کشته شدن نادرشاه
هرج و مرج کشور
کشمکش شاهزادگان افشار و پایان کار آنان
تغییر اخلاق نادرشاه و بیدادگری های او
کشته شدن نادرشاه
شکل آرامگاه نادرشاه
کشته شدن شاهزادگان افشار
تاجگذاری علی قلی خان و گرفتاری او
پادشاهی شاهرخ ـ تاجگذاری ابراهیم خان افشار و پایان کار او »
کشته شدن علی قلی خان
نابینایی شاهرخ خان
هرج و مرج خراسان؛ پایان کار افشاریان
پراکنده
اخلاق، رفتار، کردار و گفتار نادرشاه
از سرگذشت شگفت و گفتارهای بزرگ نادرشاه افشار
نادرشاه پسر شمشیر
کلات نادری
موقعیت جغرافیایی و طبیعی
آب و هوا
رودخانه ها ـ آبیاری
راه ها
مرزها
کشاورزی
آمار
بهداری
دبستان ها و آموزشگاه ها
زبان
هنرهای دستی
عروسی و شادمانی
شاباش شاباش (شادباش)
درندگان و شکار
دام های خانگی
گاو و گوسفند
آبادی ها
ساختمان ها و باروهای تاریخی
یادداشت
داستان های جنگی
مراد راهزنان از تاخت و تاز
میدان های نبرد
نیروی جنگجویان
آغاز داستان ها
1- داستان تخت کشتار
2- کشته شدن نیازباتر (نیازبهادر)
نخستین شکار اسماعیل کورت
3- آغاز کشتارهای اسماعیل کورت
4- کشته شدن فرستادگان ترکمن
5- بچه پلنگ
میرزا بیک فرزند اسمعیل کورت
6- دومین سر ریز دشمن به خاکستر و لایین
نابود شدن سواران ترکمن به چاره جویی بچه پلنگ
7- کینه جویی و نیرنگ مهزمان زیدانلو
8- نبرد تپه محمود مرگان در خیوه آباد
9- نیرنگ راهزنان ـ دستگیر شدن آقا گلی بیک
و نابود شدن سوارانش
یورش راهزنان به بخش های دیگر کلات
10- داستان تخت کتلی
شاهکار دو تفنگدار
11- نبرد کمیش
12- نبرد شوری
13- نبرد دیگچه
14- سرریز به باغکند
15- یورش به کبود گنبد
16- تاختن سواران کلات به چادرهای ترکمن
فرمان های نادرشاه
فهرست فرمان ها
رونوشت فرمان تدارک ساز و برگ جنگی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

حامد خسروجردی

این کتاب برای علاقه مندان به تاریخ بخصوص کسانی که مشتاق دانستن وقایع و اتفاقات اواخر دوره صفویه تا اواخر کار نادر شاه افشار هستند کتاب خوبی هستش. در صفحات نخستین کتاب، نویسنده شروع به تمجید و بالابردن مقام نادر شاه در میان بزرگان ایران زمین می کنه که اولش بنظرم کمی بیش از اندازه اومد. ولی بعد از شروع کردن به خواندن این کتاب و مطالعه اتفاقات تلخ اواخر دوره صفویه و تحقیر شدن یک ملت در مقابل هجوم افغان ها و بعد تکه تکه شدن کشور و دست اندازی روس ها، عثمانی ها و افغان ها به آب و خاک این سرزمین، متوجه شدم که نویسنده خیلی هم بی دلیل از نادرشاه تعریف نمی کند. شاهی که با هر هدف و نیتی که داشت، کشور رو از تجزیه شدن نجات داد و یکپارچگی و اقتدار را (هرچند در بعد نظامی) به این کشور باز گرداند. خواندن این کتاب را به شما تاریخ دوستان پیشنهاد می کنم.

1395/4/14

پاسخ