کتاب تکنیک های تشخیص در بدخیمی های هماتولوژیک

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی تکنیک های تشخیص در بدخیمی های هماتولوژیک

حجم دانلود: 19.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 520

تشخیص بدخیمی‌های خونی به فراوانی از پیشرفت‌های علمی اخیر بهره برده است. با این وجود، اهمیت بررسی مورفولوژی هنوز درجای خود باقیمانده است. بررسی مورفولوژی تکنیک کلیدی در خط مقدم تشخیص بوده و نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر این که نمای میکروسکوپ نوری می‌تواند باعث تشخیص شود، مبنایی را برای تصمیمات بعدی درباره ارزیابی‌های بیشتر فراهم می‌آورد. در عصر مدرن که از رویکرد چند پارامتری برای طبقه‌بندی بیماری‌ها استفاده می‌شود، مورفولوژی، به‌عنوان تست غربالگری، ضرورت ارزیابی‌های بیشتر را تعیین می‌کند. فصل پیشرو اصول ارزیابی مورفولوژیک خون و مغزاستخوان را در تشخیص، مرحله‌بندی و پیگیری بدخیمی‌های خونی شرح می‌دهد. این فصل خواننده را در سرتاسر فرایند بررسی میکروسکوپی خون و مغزاستخوان راهنمایی خواهد کرد و نشان خواهد داد که چگونه مورفولوژی به تنهایی می‌تواند نشان دهنده یک بیماری زمینه‌ای باشد. این فصل به‌عنوان کتاب مرجع یا اطلس نئوپلاسم‌های خونی در نظر گرفته نشده است، از اینرو خواننده برای جزئیات تکنیکی به یکی از بیشمار اطلس و تک نگاره‌های موجود در این زمینه ارجاع داده می‌شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب تکنیک های تشخیص در بدخیمی های هماتولوژیک

مشخصات کتاب تکنیک های تشخیص در بدخیمی های هماتولوژیک

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 520

کنگره : ‫‭‭RC645/75‫‭/‮الف‬4ت8 1393

دیویی : ‫‭616/99419

کتابشناسی ملی : 3533766

شابک : 978-964-5627-12-4

سال نشر : 1393

نظرات درباره کتاب تکنیک های تشخیص در بدخیمی های هماتولوژیک