کتاب حکومت اسلامی و حکم حجاب

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 576.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 167

خلاصه کتاب حکومت اسلامی و حکم حجاب

پیرامون موضوع حجاب و پوشش زنان پرسش و مسایل مختلفی طرح می‌شود. از این میان، چگونگی مواجهه حکومت با موضوع حجاب، مسئله مهم و بحث برانگیزی است. آیا حکومت می‌تواند زنان را ملزم به رعایت حجاب نماید؟ آیا توجیهی از سوی حکومت برای الزام مردم به حفظ حجاب و پوشش متصور است؟ یا آنکه چنین الزام حکومتی اساساً مردود است و هیچ عنوان و دلیلی که حکومت با تکیه بر آن بتواند مردم را به رعایت حجاب الزام کند، وجود ندارد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها حکومت اسلامی و حکم حجاب

مشخصات کتاب حکومت اسلامی و حکم حجاب

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 167

کنگره : ‫‬‭BP230/17‫‬‭/م8726ح8 1390

دیویی : ‫‬‭297/636

کتابشناسی ملی : 2517658

شابک : ‭978-964-426-543-3

سال نشر : 1390

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره حکومت اسلامی و حکم حجاب