کتاب کلیات بهداشت حرفه ای و بیماری های شغلی

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 906.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 135

خلاصه کتاب کلیات بهداشت حرفه ای و بیماری های شغلی

ارتقاء ، حفظ و تامین سلامتی کارگران و تطبیق وضع کار با مقتضیات جسمی و روانی کارگران، گذشته از جنبه انسانی آن ، از نظر مصالح اقتصادی و اجتماعی و ا قتصادی و ازد یاد سرمایه ملی اهمیت زیادی دارد . با توجه به اینکه امروزه دامنه فعالیت بهداشت شغلی و طب کارگستردگی بسیاری یافته است لذا پزشکی که در زمینه بهداشت شغلی فعالیت می کند ضروری است که با شرایط محیط کار و عوامل مخاطره آمیز محیط کار آشنایی داشته باشد. از طرفی چون شغل و حرفه نقش عمده ای در سلامت افراد و جامعه ایفاء مینماید نه تنها پزشکان شاغل در تشکیلات بهداشت حرفه ای که کلیه پزشکان بایستی باعوامل زیان آور محیط کارآشنا شوند.
کتاب حاضر در دوبخش تنظیم شده است . بخش اول مربوط به مسائل عمومی بهداشت شغلی شامل تعا ریف و خدمات عمومی بهداشت شغلی بوده و بخش دوم در زمینه اهم بیماریهای شغلی و نحوه پیشگیری و کنترل آنها می باشد. امید است این مجموعه بتواند در راستای افزایش سطح آگاهی های عمومی اثرات مفیدی داشته باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 135

کنگره : RC964‫‬‭‬‭/ع44ک8 1393

دیویی : 616/9803

کتابشناسی ملی : 3658869

شابک : 978-964-5944-91-7

سال نشر : 1393

نظرات