1 / 3

دو هفته نامه مهر شماره (215)


دانلود نشریه دو هفته نامه مهر شماره (215)

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 12
دانلود رایگان

خلاصه اثر

سازما نهای توانا، توانایی زیادی برای فعالیت در قالب هلدینگ و بهره گیری از توانایی های کی دیگر دارند تا بدین ترتیب ضمن فائق آمدن بر مسائل و مشکلات خود به رقابت در سطوح بالاتر و فعالیت در عرصه های جهانی بپردازند. موفقیت تلاش های انجام شده در زمینه گروهی شدن شرکت ها و فعالیت به صورت شرکت های هلدینگ مستلزم توجه به دو موضوع مهم، یعنی اجرای دقیق فرایند برنامه استراتژکی و ساختار سازمانی متناسب، است که در غیر این صورت عملکرد شرکت هلدینگ بازدهی مناسب و نتایج چندان مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.
بنابراین، سازما نهای توانمند برای استفاده بهینه از توانمندی بنگاهها، افزایش کارایی مدیریت، انعطا ف پذیری در برخورد با رقابت، کاهش هزینه، ارزش آفرینی، و نیز امنیت سرمایه گذاری انجام شده، فعالیت های خود را به عملیات هلدینگ تبدیل می کنند...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 12

شماره : 215

تاریخ نشر : 1393/08/01

نظرات