1 / 5

فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس

موضوعات


خرید کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 253
3,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی با هدف آشنایی معلمان و مربیان پرورشی با فعالیت های پرورشی انواع آن و روش های طراحی ،اجرا و ارزش یابی فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس به رشته ی تحریر در آمده است.کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی ،در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس فعالیت های پرورشی و اجتماعی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.تدوین چنین کتابی به دلیل نبود منبعی کامل براساس سر فصل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای درس فعالیت های پرورشی واجتماعی رشته علوم تربیتی ،گامی مهم درجهت آشنایی ،توسعه،ترغیب و ترویج فعالیت های پرورشی و اجتماعی بوده که کمبود آن در منابع درسی مشهود است و می تواند راهنمای علمی فعالیت های پرورشی و اجتماعی معلمان ،مربیان پرورشی و تمام علاقه مندان باشد...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 253

کنگره : ‫‬‭LB3607‫‬‭/س84ف7 1388

دیویی : ‫‬‭371/890955

کتابشناسی ملی : 1831417

شابک : 978-964-2704-99-6

سال نشر : 1388

فهرست

پیش گفتار
فصل اول:کلیات
مقدّمه
تعریف فعّالیت های پرورشی ـ اجتماعی
اهداف فعّالیت های پرورشی ـ اجتماعی
ویژگی های فعّالیت های پرورشی ـ اجتماعی در مقایسه با فعّالیت های رسمی
چگونگی مؤثر ساختن فعّالیت های پرورشی ـ اجتماعی
مشخّصات برنامه ی خوب برای فعّالیت های پرورشی ـ اجتماعی
ویژگی های معلّمِ فعّالیت های پرورشی ـ اجتماعی
علل عدم مشارکت والدین در فعّالیت های پرورشی و اجتماعی
1ـ ناآگاهی والدین از اهمیّت بحث
2ـ ضعف فکری و فرهنگی برخی والدین
3ـ اعتقاد به این که فرهنگ خانواده متعالی تر از سطح کار فرهنگی مدارس است
4ـ ضعف بنیه ی مالی اغلب اقشار مردم
زمینه های همکاری خانه و مدرسه در فعّالیت ها
اقدام های انجام شده در جهت جلب مشارکت والدین در فعّالیت های مدرسه
نقش مدیر در جلب مشارکت اولیا در امور مدرسه
نکاتی چند برای جلب اولیا در فعّالیت ها
فصل دوم:اصول فعالیت های پرورشی واجتماعی
مقدّمه
1ـ تلفیق فعّالیت های پرورشی و آموزشی
2ـ هماهنگی و هم سویی بین خانه و مدرسه
3ـ لزوم هماهنگی محیط مدرسه با محیط خانواده
4ـ کیفیّت ارتباط خانه و مدرسه
5ـ بهره گیری از ظرفیت های سازمان ها و نهادهای بیرون از مدرسه
1ـ عوامل داخلی مدرسه
الف ـ همکاری با سایر معلّمان
ب ـ همکاری با سایر کلاس های مدرسه
ج ـ اولیای اداری مدرسه
همکاری خصوصی
اهمیّت و لزوم تشکیل شورای معلّمان و وظایف آن ها
2ـ عوامل خارج از آموزشگاه
الف ـ همکاری با اولیای دانش آموز
لزوم تشکیل انجمن اولیا و مربّیان
ب ـ همکاری با معلّمان مدارس دیگر
ج ـ استفاده از مؤسسه ها و منابع خارج از مدرسه
انواع منابع
طرز استفاده از منابع
لزوم سادگی و دوری مدرسه از تصنّع
1ـ لزوم و چگونگی توجّه به تفاوت های فردی
2ـ ارزش یابی از برنامه ی اجرا شده
فصل سوم:انواع فعالیت های پرورشی و اجتماعی
مقدّمه
گردش ها و بازدیدهای علمی و بررسی محیط
1 ـ هدف از گردش های علمی
2ـ طرز استفاده
انواع بازدیدها و گردش های علمی براساس زمان
1ـ گردش علمی کوتاه مدّت و سریع
2ـ گردش علمی در محیط مدرسه یا مجاور مدرسه
3ـ گردش علمی روزانه
4ـ گردش علمی هفتگی
انواع بازدیدها و گردش های علمی براساس محتوا
تقسیم بندی بازدیدها برحسب مقاطع تحصیلی، جنسیت و موقعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی
تقسیم بندی براساس مقاطع و پایه های تحصیلی
تقسیم بندی براساس کتب درسی
تقسیم بندی براساس شهر و روستا و موقعیت های مختلف منطقه
تقسیم بندی براساس جنسیت کودکان، نوجوانان و جوانان
تشکیل انجمن ها و گروه ها
اهداف انجمن ها
انواع انجمن ها
انجمن اقامه کننده ی نماز
انجمن قرآن و عترت
انجمن تاریخ
انجمن مناسبت ها و مراسم
انجمن شعرا
انجمن قصّه و داستان
انجمن صلح ودوستی
انجمن نقّاشان و طرّاحان
انجمن خوش نویسان
انجمن عکاسّان
انجمن هنرهای دستی و سنّتی
انجمن هنرهای نمایشی
انجمن سینما
انجمن موسیقی
انجمن ورزش های بومی و محلّی ایران
انجمن ورزش های گروهی همگانی
انجمن نجوم
انجمن رایانه(کامپیوتر)
انجمن زیست محیطی
انجمن حقوق دانش آموزان
انجمن دوستداران کتاب
انجمن خبرنگاران (پانا)
انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی
انجمن بسیج
برگزاری نمایشگاه کارهای گروهی و انفرادی دانش آموزان
اهداف برگزاری نمایشگاه ها
تشکیل کتابخانه
چرا کودکان به کتاب نیاز دارند؟
نقش خانه و مدرسه
انواع کتاب های کودکان
انگیزه ی دانش آموزان در انتخاب کتاب و مطالعه ی آن
خصوصیت ها و معیارهای انتخاب کتاب برای کودکان
کتاب خانه ی مدرسه و اختصاص گوشه ای از کلاس به کتاب خانه
روزنامه ی دیواری در مدرسه
اهداف روزنامه ی دیواری
روزنامه ی دیواری یک ابزار آموزشی
انواع روزنامه های دیواری
1- روزنامه ی دیواری کلاس؛
2- روزنامه ی دیواری مدرسه؛
3- روزنامه ی روزنامه ها.
چند نکته درباره ی روزنامه ی دیواری
شرکت در اداره ی مدرسه
شرکت در خدمات اجتماعی
صلیب سرخ
اصول اساسی هفت گانه ی صلیب سرخ
1ـ انسانیت (Humanity)
2ـ بی غرضی (Impartiality)
3ـ بی طرفی (Neutrality)
4ـ نداشتن وابستگی ( Independence)
5ـ خدمات داوطلبانه (Voluntary)
6ـ یگانگی (Unity)
7ـ جهان شمولی ( Universality)
فصل چهارم:آشنایی با سازمان هاومراکز مرتبط با فعالیت های پرورشی و اجتماعی شرح وظایف آن
الف - کانون های دانش آموزی
تاریخچه
شکل گیری اوّلیه
مطالعات پژوهشی
چالش ها
ماهیت وجودی کانون ها
ویژگی های کانون و یا کانون آن گونه که ما می پنداریم
سیاست ها
رئوس برنامه ها
ماهیت برنامه ها در کانون
ب - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تاریخچه ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هدف کلّی سازمان
اهداف و وظایف کانون
جایگاه کانون در جامعه
مراکز فرهنگی هنری
خدمات فرهنگی مراکز کانون
ویژگی های مراکز فرهنگی هنری کانون
1- انجام فعّالیت ها در اوقات فراغت
ویژگی های فعّالیت های خاص اوقات فراغت
2- تکیه بر آموزش های غیررسمی
3- توجّه ویژه به پرورش خلّاقیت
عوامل دست یابی به خلّاقیت در فعّالیت های مراکز
4- الزامی نبودن حضور در مراکز و داشتن آزادی عمل
5- ضرورت جذب کودکان و نوجوانان
6- حضور و مشارکت فعّال اعضا
7- تنوّع در فعّالیت
8- توجّه به نیازهای منطقه ای
اهمیّت تبیین جایگاه آموزه ها در زندگی کودکان و نوجوانان
کتابخانه های کودکان و خدمات کتاب داری مراکز فرهنگی هنری
تاریخچه ی کتاب خانه ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تقسیم بندی کتاب خانه ی مرجع
1- بخش کودکان
2- بخش امانت
3- بخش مرجع
4- بخش نشریات
اهداف فرهنگی کتاب خانه های کودک
کتاب خانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (مراکز فرهنگی هنری)
ج - مؤسسه ی فرهنگی منادی تربیت
د - مؤسسه ی فرهنگی مدرسه ی برهان
فصل پنجم: مراحل طراحی فعالیت های پرورشی-اجتماعی
نیازسنجی
تعیین هدف
تعیین فعّالیت (محتوا)
اجرای فعّالیت یا فعّالیت های پیش بینی شده
ارزش یابی
مصادیق طرّاحی فعّالیت های پرورشی و اجتماعی
تجربیات سایر کشورها در زمینه ی فعّالیت های پرورشی و اجتماعی
* سوئد
* مالزی
* روسیه
* ژاپن
* ترکیه
* جمهوری فدرال آلمان
* کره ی جنوبی
* استرالیا (اقیانوسیه)
فصل ششم:روش های جرایی فعالیت های پرورشی و اجتماعی
مقدّمه
روش پروژه
مرحله ی اوّل: تعیین موضوع و هدف
مرحله ی دوم: ارایه ی طرح
مرحله ی سوم: اجرا
مرحله ی چهارم: قضاوت و ارزش یابی
بحث و مذاکره (بحث گروهی)
موارد استفاده از این تکنیک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
بحث دوره ای
موارد استفاده از این تکنیک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
بحث در گروه های کوچک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
روش پرسش – پاسخ (سؤال و جواب) در بین اعضای کلاس
موارد به کار بردن این تکنیک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
روش ایفای نقش
موارد استفاده از این تکنیک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
نمایش و تئاترهای کوچک
موارد استفاده از این تکنیک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
روش حلّ مسأله
روش گردش علمی
1ـ مرحله ی قبل از بازدید
الف ـ تعیین موضوع و اهداف گردش علمی
ب ـ طرح و برنامه ریزی توسّط مسؤولان
ج ـ طرح و برنامه ریزی توسّط دانش آموزان
د ـ شیوه ی انتخاب دانش آموزان
هـ ـ گروه بندی دانش آموزان
و ـ تهیّه ی وسایل مورد نیاز
ز ـ انتخاب وسیله ی نقلیه ی مناسب و کنترل رفت و برگشت
ح ـ شناسایی قبلی محل
ط ـ تعیین زمان و رفت و برگشت
ی ـ فعّالیت های جنبی تا رسیدن به محل بازدید در وسیله ی نقلیه
2- مرحله ی هنگام بازدید
3 - مرحله ی بعد از بازدید
نحوه ی برگشت
فعّالیت های بعد از بازدید
ارزش یابی
ارسال نامه
اردوها
جریان اداری برگزاری اردو
برگزاری اردوی موقتی
سرپرست اردو
جلسه ی توجیهی برای اولیا
رضایت نامه ی کتبی
شرکت برخی از والدین در اردو
تناسب بین امکانات اردو و تعداد دانش آموزان
وظیفه ی سرپرست اردو
نکاتی راجع به مسیر رفت و برگشت و توقّفگاه ها
وسیله ی نقیله و راننده
ضوابط انتخاب دانش آموزان برای شرکت در اردو
اردوهای تربیتی
اردوهای آموزشی
اردوهای زیارتی ـ تربیتی
هدف های کلّی اردوها
هدف های تربیتی اردو در مقطع ابتدایی
هدف های تربیتی اردوها در مقطع راهنمایی و دبیرستان
انتخاب و اجرای روش مناسب
فصل هفتم:ارزش یابی ازفعالیت های پرورشی و اجتماعی
مقدّمه
سطوح ارزش یابی
ارزش یابی دانش آموز
2- ارزش یابی برنامه ی آموزشی
3- ارزش یابی برنامه ی درسی
4- خودارزش یابی معلّم
انواع ارزش یابی
1-ارزش یابی تشخیصی
2- ارزش یابی نهایی
3- ارزش یابی تکوینی
روش های ارزش یابی
توصیه های کلّی در مورد ارزش یابی
راهبردهای ارزش یابی
آزمون های عملکردی
ارزش یابی توصیفی چیست؟
تغییر تأکید از ارزش یابی پایانی به ارزش یابی تکوینی
تغییر مقیاس فاصله ای (20 – 0) به مقیاس ترتیبی (در حدّ انتظار، نزدیک به انتظار، نیازمند تلاش بیشتر)
تنوّع بخشی به ابزارهای جمع آوری اطّلاعات
تغییر در ساختار کارنامه
تغییر در مرجع تصمیم گیرنده درباره ی ارتقای دانش آموزان
ویژگی های ارزش یابی توصیفی
1-پویایی
2- بازخورد
3- کیفی بودن
4- عملکرد گرایی
5- فرایندی
- روش های جمع آوری و ثبت اطّلاعات در ارزش یابی توصیفی
الف- مشاهده
1- چک لیست
2- مقیاس درجه بندی
انواع مقیاس درجه بندی
مقیاس درجه بندی عددی
مقیاس درجه بندی نگاره ای
مقیاس درجه بندی نگاره ای توصیفی
مقیاس درجه بندی مشاهده ای رفتار
3- واقعه نگاری
ب- آزمون
آزمون های کتبی
الف- آزمون های عینی یا بسته پاسخ
ب- سؤالات تشریحی
آزمون های عملکردی
انواع آزمون های عملکردی
آزمون کتبی عملکردی
آزمون شناسایی
انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده
نمونه کار
پروژه
چگونگی هدایت و ارزش یابی پروژه ی دانش آموزان
خودارزیابی(خودسنجی) و همسال سنجی
کار پوشه
- بازخورد
الف- رسمی یا غیررسمی
ب- جمعی یا فردی
ج- کمّی یا توصیفی
د- تکوینی یا پایانی
تکالیف درسی
الف)تکالیف تمرینی
ب) تکالیف آماده سازی و آمادگی
ج) تکالیف بسطی و امـتدادی
د) تکالیف خلّاقیتی
اعلام نتیجه ی ارزش یابی
الف- نحوه ی ارائه ی گزارش پیشرفت تحصیلی
ب- تشکیل جلسات گفت و گو پیرامون گزارش پیشرفت تحصیلی
فهرست و منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات