کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس

2.7 از 3 نظر
موضوعات:

خلاصه کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس

کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی با هدف آشنایی معلمان و مربیان پرورشی با فعالیت های پرورشی انواع آن و روش های طراحی ،اجرا و ارزش یابی فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس به رشته ی تحریر در آمده است.کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی ،در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس فعالیت های پرورشی و اجتماعی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.تدوین چنین کتابی به دلیل نبود منبعی کامل براساس سر فصل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای درس فعالیت های پرورشی واجتماعی رشته علوم تربیتی ،گامی مهم درجهت آشنایی ،توسعه،ترغیب و ترویج فعالیت های پرورشی و اجتماعی بوده که کمبود آن در منابع درسی مشهود است و می تواند راهنمای علمی فعالیت های پرورشی و اجتماعی معلمان ،مربیان پرورشی و تمام علاقه مندان باشد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 253

کنگره : ‫‬‭LB3607‫‬‭/س84ف7 1388

دیویی : ‫‬‭371/890955

کتابشناسی ملی : 1831417

شابک : 978-964-2704-99-6

سال نشر : 1388

نظرات

98914****1185

خوب است

1400/1/15

پاسخ