1 / 3

خرید کتاب کلیله و دمنه

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 55.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 610
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کلیله و دمنه از جمله کتاب های باستانی هند است که برای اولین بار به زبان سانسکریت نگارش یافته، سپس در ایران به فارسی پهلوی برگردانده شده است. پس از ظهور اسلام و استیلای عرب ها بر ایران، عبداله بن مقفع ایرانی این کتاب را از پهلوی به تازی ترجمه کرد.
سال ها بعد نصربن احمد، فرمان به ترجمه این کتاب از تازی به فارسی دری داد. همین ترجمه انگیزه ای برای رودکی شد تا متن آن را به شعر در آورد. اما در اوایل سده ششم هجری ابوالمعالی نصراله منشی بار دیگر ترجمه ای بلیغ و شیوا از این اثر خلق کرد که به کلیله و دمنه ی بهرام شاهی شهرت یافته است...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 610

کنگره : PIR5092‫‬‮‭/ھ2ک8 1392

دیویی : 8‮فا‬8/823‬

کتابشناسی ملی : 3084677

شابک : 978-964-202-231-1‬

سال نشر : 1392

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

فهرست

مقدمه استاد محمدعلی مجاهدی(پروانه)
1.ریشه یابی نام این اثر منثور
2. سیر تاریخی این اثر
3. برگردان های این اثر
4. تصرفات تدریجی در متن کلیله و دمنه
سخن آخر
پیش گفتار
پیش درآمد
پژوهشی درباره نویسنده
کیش ابن مقفع
زندگی ابن مقفع
بررسی محتوای کلیله و دمنه
تأثیر فرهنگی کلیله و دمنه
گفتمان تربیتی کلیله و دمنه
شاخص ها و روی آوردها
کتاب حاضر
پیشینه شناسی شرح بر کلیله و دمنه
ضرورت شرح و تحقیق حاضر
ویژگی های تحقیق حاضر
چند نکته پایانی
قدردانی
القاب ملک
مفتتح کتاب
باب ابتداء کلیله و دمنه
باب برزویه طبیب
حکایت دزد نادان
حکایت بازرگان
باب الاسد والثور
حکایت شیر و گاو
حکایت بوزینه و درودگر
حکایت طبل و روباه
حکایت زاهد و و قاضی
حکایت زاغ و مار
حکایت ماهی خوار حیله گر
حکایت شیر و خرگوش زرنگ
حکایت سه ماهی گرفتار
حکایت مرغابی و عکس ماه
حکایت شتر و شیر بی وفا
حکایت طیطوری و وکیل دریا
حکایت سنگ پشت و مرغابیان
حکایت بوزینگان و کرم شب تاب
حکایت گواهی درخت
حکایت غوک و مار
حکایت موش آهن خور
باب التفحص عن امر دمنه
حکایت نقاش چیره دست
حکایت طبیب مدعی
حکایت غلام بازدار
باب الحمامه المطوقه
حکایت دوستی کبوتر و زاغ
حکایت موش و زاهد
حکایت مهمان کنجد سفید کرده
حکایت گرگ و زه کمان
باب البوم و الغزبان
حکایت جغد و زاغ
حکایت امیر شدن بوم
حکایت پادشاه پیلان و خرگوش
حکایت کبک و گربه روزه دار
حکایت زاهد و گوسفند
حکایت بازرگان و دزد
حکایت زاهد و گاو
حکایت فریفته شدن درودگر
حکایت زاهد و موش
حکایت پیری و ضعف مار
باب القزد والسلخفاة
حکایت دوستی بوزینه و لاک پشت
حکایت خر بی دل و گوش
باب الناسک و ابن عرس
حکایت زاهد و راسو
حکایت بشکستن سبوی روغن
حکایت باب السنوروالجرذ
حکایت موش و گربه
باب الطائر و ابن الملک
حکایتجوجه مرغ و شاهزاده
باب الاسد و ابن آوی
حکایت شیر و شغال
باب اللبوة و ابن آوی والنابل
حکایت شیر و مرد تیر انداز
باب الناسک والضیف
حکایت مهمان زبان آموز
حکایت راه رفتن کبک آموختن
باب البلا ر و البراهمه
حکایت خواب دیدن شاه هند
حکایت کبوتران
باب السائح والصائغ
حکایت زرگر بی وفا
باب ابن الملک و اصحابه
حکایت شاهزاده و همراهان
خاتمه کتاب (خاتمه مترجم)
شرح واژگان دشوار
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات