1 / 3

تاثیر الگوهای استراتژیک آمریکا بر گفتمان‌های امنیتی

موضوعات


دانلود کتاب تاثیر الگوهای استراتژیک آمریکا بر گفتمان‌های امنیتی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 941.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 314
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در این پژوهش نشان داده شده است که چگونه سازمان های اطلاعاتی آمریکا با اتخاذ سیاست هایی حمایت از گروههای تجزیه طلب ،شبکه های جاسوسی ، مخالفان نظام ، گروه های تروریستی و... در پی براندازی وتقابل با جمهوری اسلامی برآمده است و همچنین برای بالا بردن هزینه های زندگی در ایران اقدامات خودسرانه ی گسترده ای در راستای اهداف خود مبنی بر براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا حداقل تغییر رفتار آن انجام داده اند و همچنین این مجموعه با نگاهی به نظام های جاسوسی ، عملکرد سازمان های مهم اطلاعاتی دنیا همچون ک.گ.ب، موساد ،سیا ...
در این تحقیق ساختار جامعه اطلاعاتی آمریکا در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی وتبیین قرار گرفته است...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 314

کنگره : ‫‬‭E156‫‬‭/ب3ت2 1393

دیویی : ‫‭973

کتابشناسی ملی : 3465004

شابک : 978-964-9975-65-8

سال نشر : 1393

فهرست

مقدمـه
فصل اول : کلیات
بیان مسئلـه
اهمیت موضـوع
پیشینه پژوهش
روش تجزیه و تحلیل اطلاعـات
اهداف پژوهش
سازماندهی پژوهش
فصل دوم : چارچوب نظری
بخش اول: تعریف مفاهیم
گفتمان امنیتـی
استراتـژی
الگوی استراتژیـک
قدرت های بـزرگ
کشورهای در حال توسعـه
بخش دوم: دکترین های سیاسی
دکترین مونروئـه
دکترین ترومـن
دکترین آیزنهـاور
دکترین کنـدی
دکترین نیکسـون
دکترین کارتـر
دکترین ریگـان
دکترین بـوش
دکترین کلینتـون
دکترین بوش (پسـر)
بخش سوم: الگوهای استراتژیک آمریکا پس از شکل گیـری
الگوی درون گرایـی
الگوی برون گرایـی
استراتژی (امنیت ) ملـی
استراتژی آمریکا در قـرن 21
جایگاه اطلاعات در استراتژی امنیت ملـی
استراتژی امنیت ملی ریگـان
بروز انقلاب اسلامی و تغییر سیاست های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در مقابل آن
فصل سوم : بررسی سازمانهای اطلاعاتی
بخش اول: عملکرد سازمانهای اطلاعاتی
الف- جنگ روانی
ب- فن آوری اطلاعات
ج- پوشش
هـ- ایستگاه جاسوسی
بخش دوم: نگاهی بر کا. گ.ب، موساد و سیا
الف- کا.گ.ب
ب- موساد
ج- سیا C.I.A
فصل چهارم : ساختار نظام سیاسی و اطلاعاتی آمریکا
بخش اول : ساختار نظام سیاسـی
شکل گیری نظام سیاسی آمریکـا
بخش دوم : ساختار نظام اطلاعاتی
هیئت مشورتی اطلاعات خارجی رئیس جمهـور(PFIAB)
شورای امنیت ملی (NSC)
مدیریت مرکـزی (DCI)
ستاد مدیریت جامعه اطلاعاتـی (CMS)
شورای اطلاعات ملـی (NIC)
هیئت اطلاعات خارجی ملـی (NFIB)
کمیته اجرایی جامعه اطلاعاتـی (IC/EXCOM)
سرویس اطلاعات دفاعـی (DIA)
سرویس امنیت ملـی (NSA )
اطلاعات نیروی زمینـی
اطلاعات نیروی دریایـی (NI )
اطلاعات نیروی هوایـی (AFI)
اطلاعات یگان تفنگداران دریایـی (MCI)
نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکـا
سرویس نقشه برداری و تصویربرداری ملـی (NIMA)
دفتر شناسایی هوابرد دفاعـی (DARO)
اداره شناسایی ملـی (NRO)
وزارت دادگستـری
دفتر فـدرال (FBI )
مدیریت اجرایی مبارزه با مواد مخـدر (DEA)
اداره مهاجرت و تابعیـت (INS)
وزارت خزانـه داری (DT)
اداره پشتیبانی اطلاعاتی وزارت خزانه داری (TDOIS)
سرویس مخفی ایالات متحـده
دفتر الکل، تنباکو و سلاح های گـرم (ATF)
وزارت انـرژی (DOE)
وزارت امور خارجـه (DOS)
سرویس اطلاعات مرکـزی (CIA)
اطلاعات گارد ساحلـی (CGI)
وزارت امنیت داخلـی (DHS)
مدیریت منابع و ساختار مالـی
نظارت بر جامعه اطلاعاتـی
بخش سوم : میزان و نحوۀ تأثیرگذاری ساختار سیاسی و اطلاعاتی آمریکا بریکدیگر
الف- دموکراسی و نظـارت
ب- تفکیک قوا و نظـارت
ج- فدرالیسم و نظـارت
د- کثرت حزبی و نظـارت
هـ- برون گرایی- همکاری و نظـارت
فصل پنجم : اقدامات اطلاعاتی آمریکا علیه ایران
انقلاب اسلامی و برهم خوردن معادلات سیاسی آمریکـا
آمریکا و اتخاذ راهبردی جدیـد
روابط سیاسی – اقتصادی ایران و آمریکا (تا پایان دفاع مقـدس)
براندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق کودتـا
تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی ایـران
عملکرد های اطلاعاتـی C.I.A
بخش اول: ایستگاه قانونی C.I.A در ایـران
وظایف نمایندگی قانونی CIA در ایـران
وظایف نمایندگی قانونی C.I.A از پیروزی انقلاب اسلامی تا 13 آبان 1358
بخش دوم: اماکن دیپلماتیک و سفارتخانه ها
بخش سوم: ایستگاه غیر قانونـی C.I.A
نمونه هایی از پوشش های غیر قانونی C.I.A
بخش چهارم: حمایت از گروه های تجزیه طلـب
بخش پنجم: جنگ روانی آمریکا علیه ایران
جنگ روانی آمریکا علیه ایران
اختلافات مذهبی
اختلافات قومی قبیله ای
اختلافات نژادی
اهداف جنگ روانی آمریکا علیه ایران
بخش ششم: شبکه های جاسوسی فنی ایالات متحـده
بخش هفتم: استفاده از گروهک های ضد انقـلاب
الف- گروهک منافقیـن
ب- گروهک درفش کاویانـی
ج- توطئه های باند رضا پهلـوی
بخش هشتم: استخدام عامل انسانی (جاسوسـان)
بخش نهم: جنگ تحمیلی و کمک های اطلاعاتی آمریکا به عـراق
بخش دهم: سایر اقدامات آمریکا طی سالهای اخیر علیه ایـران
اشکال بی ثبات سـازی
جمع بندی و نتیجه گیری
خلاصـه
نتیجه گیـری
ارائه پیشنهـادات
تلاش برای افزایش مشروعیت نظـام
تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی (توسعه اقتصـادی)
افزایش توانمندی و آمادگی نظامـی
اتخاذ استراتژی جنگ نامتقارن
فهرست منابـع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات