1 / 3

دانلود کتاب شهید محمدرضا شفیعی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 616.4 کیلو بایت
600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

زن تشت گِل را از روی دوشش پایین گذاشت. قالب را جلو کشید، گِل ها را در آن ریخت و با چوب رویش را صاف کرد. دستش را به زانو زد، تشت را برداشت و برگشت. صدای آوازی را که مرد زیر لب زمزمه می کرد، می شنید. مرد پاچه های شلوارش را بالا زده بود و زیر نور کم رنگ فانوس، کاهگل ها را لگد می کرد. پاهایش با آهنگ نفس هایش تا زیر زانو در گل فرومی رفت و بیرون می آمد. زن نگاهِ مرد کرد و خندید. دوباره تشت را پر کرد، یا علی گفت و بلند شد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : از او

کنگره : 13 89 2ک 823 ک/8123

دیویی : 3/62فا 8

کتابشناسی ملی : 2593194

شابک : 6- 25 - 6360 - 600 -978

سال نشر : 1390

نظرات