1 / 3

خرید کتاب نظام اخلاقی اسلام

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 288.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 40
4,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این نوشته مجموعه ای است از سخنرانی های استاد درباره جایگاه نظام ها در دین و ضرورت طرح آنها به خصوص نظام اخلاقی اسلام که با توجه به دعای مکارم الاخلاق به جایگاه نظام اخلاقی اسلام، پرداخته است. در این مختصر بیان شده که چگونه معرفت (یقین) به همراه محبت (ایمان) و نیت و عمل آدمی، ترکیب می شود و سپس این ترکیب به تبدیل سیئات به حسنات می انجامد؛ «یبدل الله سیئاتهم حسنات».
نظام اخلاقی اسلام همین ترکیب و تبدیل است. ترکیبی است که از معرفت و محبت و نیت و عمل، که سبب تبدیل بدی ها به خوبی ها می شود.
این نوشته در سه فصل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول به جایگاه نظام ها در مجموعه دین، ضرورت طرح نظام ها، جایگاه نظام اخلاقی، مکاتب اخلاقی و نقد آن ها و تفاوت نظام اخلاقی با احکام و... توجه دارد.فصل دوم به دعا و حقیقت آن و فصل سوم به مروری بر دعای مکارم الاخلاق و ارتباط فرازهای آن در سه بخش 1_ خواسته های انسان در خلوت خود، 2_ در حضور جمع و 3_ در حضور حق، می پردازد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 40

کنگره : ‫‬‭BP247/8‫‬‭/ن67 1300ی

دیویی : ‫‬‭‭297/61

کتابشناسی ملی : 2480233

سال نشر : 1300

فهرست

پیش درآمد
فصل اول: نظام اخلاقی اسلام
مقدمه
جایگاه نظام اخلاقی
رفع یک شبهه
رابطه ی دین و اخلاق
تفاوت نظام اخلاقی با احکام اخلاقی
مکاتب اخلاقی
اول: عدم تحول در انسان
دوم: مکتب مارکسیسم
سوم: کنترل ناخودآگاه
چهارم: تعادل قوا
پنجم: اخلاق اگزیستانس
ششم: اخلاق عقلی
نقد
نظریه ی اول
نقد نظریه ی دوم و چهارم
نقد نظریه سوم
نقد نظریه پنجم
نقد نظریه ششم
فصل دوم: د عا
الف: حقیقت دعا
ب: اقسام دعا
ج: مراحل دعا
1- تمرکز و حضور
2- حرکت و اقدام
3- شناخت موضع و جایگاه خویش
4- تسلّط بر دعاها
5- زمینه سازی
فصل سوم: مروری بر دعای مکارم الاخلاق
زمان دعا
پیام کلی
شکل دعا
سلوک در دعا
دعا در حضور حق
نگاه کلی
خواسته های انسان در خلوت
خواسته های انسان در جمع
خواسته های انسان در حضور حق

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات