5 / 4.4

خلاصه اثر

بازیکاری (Gamification) مفهوم جدیدی است که تعاریف متعددی از آن ارایه شده ، در تعریف مورد قبول ،بازی کاری استفاده از اندیشه بازی سازی (Game design thinking) و استفاده از مکانیزم ها ، تکنیک ها و المانهای بازی ، بویژه بازی های کامپیوتری ، در بستر های دیگر ( بجز بستر بازی) برای ایجاد شادی و افزایش اشتیاق کاربرن ،حل مسایل ، بهبود فرآیند ها و یادگیری در آن بستر ها می باشد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

فهرست

مقدمه
خلاصه مدیریتی
مفاهیم و تعاریف
1."بازی"
1.1 . اجزای بازی:
1.2 . بازی متناهی:
1.3 . بازی های نامتناهی:
1.4 . بازی یا سرگرمی؟
بازی کاری
2. تعریف بازی کاری
3. بازی کاری یا بازی نمایی؟
4. تاریخچه بازی کاری
5. تاثیرگذاران
5.1 . افراد
5.2 . شرکت های مهم و تاثیرگذار
6. مکانیزم ها و دینامیک های بازی
6.1 . مکانیزم های بازی، انگیزاننده رفتاری
6.1.1 . امتیاز:
6.1.2 . مراحل:
6.1.3 . رقابت ها، نشان های پیروزی، مدال و پیروزی ها
6.1.4 .کالاهای مجازی
6.1.5 . جدول رده بندی)تابلوی امتیازات(
6.1.6 . مسابقات
6.2 . دینامیک های بازی
6.2.1 . پاداش
6.2.2 . مقام
6.2.3 . موفقیت
2.4 . اظهار خود
6.2.5 . رقابت
6.2.6 . هم نوع خواهی
7. کاربردها و مثال های بازی کاری
7.1 . بازی کاری و هنر
7.2 . بازی کاری و کار
7.3 . بازی کاری و محیط زیست
7.4 . بازی کاری و تحقیق بازار
7.5 . بازی کاری و خبر:
8.مثال های موردی از بازی کاری
9. روند و آینده بازی کاری
جمع بندی و پیشنهادات کاربردی
10 . جمع بندی
11 . پیشنهادات
11.1 .آموزش و پژوهش
11.1.1 . برگزاری سمینار یا همایشی با موضوع بازی کاری
11.1.2 . حمایت از پروژه های پژوهشی در حوزه بازی کاری
11.1.3 . استفاده از ظرفیت پایان نامه های دانشگاهی برای بررسی ابعاد مسئله
11.1.4 .حمایت از نشریات و شرکتهای فعال در این حوزه
11.2 . حوزه های تطبیق و پیشنهادات اجرایی
11.2.1 . استفاده از بازی کاری جهت توسعه محتوایی فضای مجازی کشور
11.2.2 . ایجاد بستری برای توسعه آموزشهای مجازی
11.2.3 . افزایش ضریب نفوذ اینترنت و حرکت به سمت دولت الکترونیک
11.2.4 . ایجاد بستر برون سپاری ، دورکاری و جمع کاری
مطالعه بیشتر
منابع و ماخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98918****5640

گرافیک عالی

1395/3/22

پاسخ
احمد رضا کریمی

perfekt

1395/2/8

پاسخ