1 / 3

دانلود کتاب بلورشناسی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 17.7 مگا بایت
1,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

علم بلور شناسی مطالعه چگونگی آرایش میلیاردها ذره تشکیل دهنده یک بلور می باشد. این آرایش به شدت روی خواص یک قطعه اثر می گذارد. گرافیت و الماس هردو از عنصر کربن ساخته شده اند اما به دلیل تفاوت در چیدمان اتمها، گرافیت یک ماده نرم و روان کننده در صنعت محسوب می شود در حالیکه الماس یک ماده سخت بوده و در برش و تراشنده ها استفاده می شود.
علم بلور شناسی کاربرد وسیعی در علوم پایه، مهندسی و پزشکی دارد. تک بلورهای برفی، سنگ های قیمتی، مواد زیستی، حافظه های الکترونیکی و... جلوه هایی از هنر و علم بلورشناسی می باشند.
سادگی بیان بدون لطمه زدن به محتوای علمی مطالب و بهره گیری بیش از 200 تمرین تشریحی و چهار گزینه ای همراه با پاسخهای آن برای درک بهتر مطالب از ویژگی های این کتاب می باشد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

کنگره : 1391 8 ب 2 ن / 2 / 905 QD

دیویی : 548

کتابشناسی ملی : 3103003

شابک : 978-600-247-071-3‬

سال نشر : 1391

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: خواص مواد بلورین
1-1: انواع ساختارهای مواد
1-1-1: ساختار هسته ای
1-1-2: ساختار الکترونی و اتمی
1-1-3: ساختار بلورین مواد
1-1-4: ساختار متالورژیکی
1-2: تعریف بلور (کریستال)
1-3 : خواص مواد بلورین
1-1-3 : شیمی بلور و اصول گلدشمیت و لاوز
1-4: ناهمسانگردی بلورها
1- 5 : چگونگی تشکیل مواد بلورین
تمرین ها
منابع و مراجع
فصل دوم: شبکه های فضایی و ساختارهای کریستالی
2-1: شبکه های فضایی
2-1-1 : شبکه خطی (یک بعدی)
2-1-2 : شبکه سطحی (دو بعدی)
2-1-3 : شبکه فضایی
2-2 : جهات کریستالی
2-3: صفحات کریستالی
2-3-1: نامگذاری صفحات کریستالی به روش میلر
2-3-2: نامگذاری صفحات کریستالی به روش معکوس
2-4: محورهای کریستالی و ثوابت شبکه
2-5: سیستم های بلورین
2-6: شبکه های براویه
2-7: شبکه های h.c.p و تعیین جهات و صفحات کریستالی
تمرین ها
منابع و مراجع
فصل سوم: تعاریف و مفاهیم کاربردی در بلورشناسی
3-1: دانسیته خطی و ضریب تراکم خطی
3-2 : دانسیته سطحی و ضریب تراکم سطحی
3-4 : جرم حجمی تئوری یک بلور
3-5 : عدد همسایگی و تعیین آن
3-6 : عدد همسایگی ذرات با اتم های متفاوت
3-7: آلوتروپی و آلومورفی
3-8 : تعداد واحد فرمولی
3-9 : چند رابطه کاربردی برای جهات، صفحات و اشکال فضایی*
3-9-1: معادله خط در فضا
3-9-2 : زاویه بین دو خط در فضا
3-9-3 : معادلات مربوط به سطح و اشکال فضایی حادث از محورهای کریستالی
3-9-4: معادله یک خط موازی با خط دیگر در فضا
3-10 : معادله یک صفحه در فضا*
3-10-1: زاویه بین دو صفحه
3-10-2: فاصله یک نقطه از صفحه
3-10-3 : معادله صفحه متقاطع با محورهای کریستالی
تمرین ها
منابع و مراجع

فصل چهارم: مناطق و تصویر استریوگرافیک
4-1 : منطقه و قوانین مناطق
4-1-1 : تعریف منطقه و محور منطقه
4-1-2: قوانین منطقه
4-2: یادآوری چند نکته درباره مناطق و قاعده کمپلیکاسیون
4-3 : تصویر استریوگرافیک
4-4 : شبکه ولف
تمرین ها
منابع و مراجع
فصل پنجم: تقارن در شبکه های بلورین
5-1: تبدیل ها و انواع آن*
5-1-1: تعریف تبدیل
5-1-2: انواع تبدیل ها
5-1-3: یادآوری چند نکته درباره تبدیل ها
5-2 : قرینه یک نقطه نسبت به صفحه*
5-3: تعریف تقارن و انواع آن
5-3-1: تقارن مرکزی و مرکز تقارن (واژگونی)
5-3-2 : تقارن محوری و محور تقارن
5-3-3: سطح تقارن (تقارن آینه ای)
5-4: عملکردهای تقارنی ترکیبی
5-4-1: ترکیب تقارن محوری و مرکزی
5-4-2 : ترکیب تقارن محوری و صفحه ای
5-4-3: تقارن ترکیبی انتقالی ـ صفحه ای
5-4-4: عملکرد تقارن ترکیبی چرخشی ـ انتقالی
5-5 : تشخیص تقارن مواد بلورین به کمک خراش شیمیایی
تمرین ها
منابع و مراجع
فصل ششم: اشعه ایکس و کاربرد آن در بلورشناسی
6-1 : مشخصات اشعه ایکس
6-2 : پرتونگاری به کمک اشعه ایکس
6-3: تولید اشعه ایکس
6-4 : تعیین صفحات بلورین مواد به کمک اشعه ایکس
6-5: آشکارسازی صفحات کریستالی و روش دبای ـ شرر
6-6 : رابطه براگ و کاربرد آن در تعیین پارامترهای شبکه
6-7: پارامترهای شبکه و تعیین نوع ساختار یک بلور
6-8: تعیین ترکیب شیمیایی مواد بلورین و روش هانا والت
6-9: مطالعه ساختار مواد بلورین به کمک پراش الکترون ها
6-10: مطالعه ساختار بلورین به کمک پراش نوترونی
6-11 : یادآوری چند نکته و مقایسه پرتوهای ایکس، الکترونی و نوترونی
تمرین ها
منابع و مراجع
پیوست ها
نمونه هایی از سؤالات امتحانی
نمونه سؤالات آزمون های کارشناسی ارشد
پاسخ تمرینات کتاب
پاسخ سؤالات امتحانی
پاسخ تست های کارشناسی ارشد
معرفی علائم اختصاری
جدول مشخصات تعدادی از عناصر کاربردی
جدول تناوبی عناصر شیمیایی
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات