2 / 5

دانلود کتاب فیزیولوژی گیاهی(جلد دوم)

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 13.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 448
3,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این کتاب به بررسی کامل رشد گیاه با توجه به جنبه های مولکولی آن می پردازد. بسیاری از مسائل مربوط به فیزیولوژی گیاهی با توجه به رویکردهای جدید آن در این کتاب آورده شده است و منبعی خوب و کامل برای دانشجویان و محققان فیزیولوژی گیاهی فراهم ساخته است.
این کتاب با بررسی جزئیات سلول به عنوان واحد عملکردی گیاه آغاز می شود و پس از آن فرایندهای متابولیکی فتوسنتز و تنفس آورده شده است. جریان انرژی، تمایز، نمو زایشی، عمل هورمون ها، توانایی باز زایی، ارتباط های آبی، انتقال، حرکت، پاسخ به تنش و فیزیولوژی محصول در 33 فصل این کتاب بررسی شده است. در تمام کتاب از واحدهای SI استفاده شده است و بر جنبه های عملکردی فیزیولوژی گیاهی تاکید شده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فیزیولوژی گیاهی

صفحات کتاب : 448

کنگره : 1390 2 ف 8 م / 2 / 711 QK

دیویی : 1/581

کتابشناسی ملی : 2488061

شابک : 7-015-247-600-978

سال نشر : 1390

فهرست

فصل 21: نور ریخت زایی
طیف عمل
رنگدانه ها
فیتوکروم
روش عمل فیتوکروم در نور ریخت زایی
چهار مطالعه بر روی اثرات فیتوکروم
همکاری بین گیرنده های نوری
اثر مثبت UV-B : سنتز گلیکوزیدهای فلاوون در کشت های سوسپانسیون سلولی
نور ریخت زایی در قارچ ها
فصل 22: نمو کلرو پلاست ها
تنظیم سنتز کلروپلاست
تشکیل کمپلکس های کامل
تنظیم انزیم های زمینه ماتریکس
فاکتور پلاستیدی
تشکیل سیستم تثبیت نیترات در طی نمو کلروپلاست ها

فصل 23: فیزیولوژی عمل هورمون
خلاصه ای از ساختار و عمل هورمون های گیاهی
شش مورد مطالعه بر روی فیزیولوژی عمل هورمون
فصل 24: رسیدگی و رویش اندام های زایشی و پراکنشی
نمو دانه رسیده
رویش دانه های رسیده
تنظیم بیان ژن در طی نمو جنین
تنظیم نمو میوه بوسیله دانه
خواب جوانه و رویش آن

فصل 25: تشکیل گل و دوره نوری و دمایی
القاء و ریخت زایی گل
تشکیل گل و گلدهی
فتوپریودیسم
آزمایشات پیوند و فلوریژن
تشکیل گل و جیبرلین
فیتوکروم و فتوپریودیسم
فتوپریودیسم و دوره سیر کادیان (شبانه روزی)
پدیده فتوپریودی مستقل از تشکیل گل
اهمیت فتوپریودیسم
ترموپریودیسم (دوره دمایی)
بهاره سازی
فصل 26: فیزیولوژی پیری
گیاهان یک ساله گل
پیری برگ ها در گیاهان چند ساله
فصل 27: فیزیولوژی بازسازی و پیوند
نتایج حاصل از کشت اندام ها
یک نکته تکنیکی: کشت بافت ها
اثبات همه توانی سلول های تخصص یافته
دو رگه سازی فراجنسی
ترمیم زخم
هماهنگی عوامل مختلف طی باززایی
آزمایشات باززایی با تشکیل گل
بازسازی درون سلولی
پیوند زدن، تکنیکی در فیزیولوژی گیاهی
شیمرها
فصل 28: اثرات تابش یونیزه کننده
تابش برانگیخته کننده و یونیزه کننده
انواع تابش یونیزه کننده
فرایند یونیزاسیون
برخی نظرات در مورد تئوری هدف
اثر تابش های یونیزه کننده روی اجزاء سلولی
ترمیم آسیب حاصل از تابش در DNA
اثر تابش یونیزه کننده روی سطح بالاتر سازماندهی در سلول ها
فصل 29: فیزیولوژی انتقال در چوب
مسیر انتقال از ناحیه اطراف ریشه به آوندهای چوبی ریشه
سیستم ریشه و تارهای کشنده
دو سیستم انتقالی گیاه
نیتروژن در شیره چوب
تعرق و تامین یون
تعادل آب
مسیرها
آزمایشات مهم و جالب
تعرق
طرحی مشابه برای انتقال آب در گیاه
توزیع پتانسیل آب در یک درخت
تعریق و فشار ریشه ای
فصل 30: فیزیولوژی انتقال در آبکش
مفاهیم پایه
مسیرهای انتقال
مولکول های انتقالی
مکانیسم انتقال در لوله غربالی
فصل 31: فیزیولوژی حرکت
حرکت آزاد گیاهان در بین مکان ها
نورگرایی
زمین گرایی
فرایندهای دیگر حرکت
فصل 32: فیزیولوژی مقاومت در برابر تنش
تنش آب
تنش دما
تنش نور و UV
تنش بیوژنیک (زیست زا)(بیماری گیاهی)
فصل 33: فیزیولوژی تولید محصول
زمینه های اصلی
تشکیل ماده ذخیره ای
عوامل تولید
اصول تولید بازده
مواد سنتزی به تاخیر اندازنده های رشد
تغییر و اصلاح عوامل وراثت
فناوری ژن
موضوع مورد مطالعه: تولید آنتی بادی در گیاهان

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98917****3348

باسلام
ضمن تشکر ، لطفا کتابهای دانشگاهی برای دانشجویان ارشد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی ، از انتشارات پیام نور و یا انتشارات دانشگاه روزانه هم بگذارید. تشکر مجدد.

1395/7/27

پاسخ