16 / 4.3

فارسی پیش دانشگاهی

برای دانشجویان؛ گزیده کلیات ادبی، آثار منظوم و منثور چهارده قرن زبان و ادبیات فارسی


خلاصه اثر

«فارسی پیش دانشگاهی» مطالب و متونِ مناسبِ دوره ی بینابینِ دبیرستان و دانشگاه را در بر می گیرد؛ به همین دلیل در گزینش متون نظم و نثر، سعی برآن بوده است که به گونه ی منسجم و با رعایتِ نظم تاریخی، اشعار شاعران توانمند و نثرهای نویسندگان بزرگ ایران در دو دوره ی کهن و معاصر موردمطالعه و بررسی قرار گیرد تا دانشجویان، علاوه بر آشنایی بیشتر با جاودانه های ادبیات فارسی از سیر دگرگونی ها و تحولات ادبی نیز آگاهی یابند و همانندی ها و تفاوت های نظم و نثرِ شاهکارآفرینان را در یک سنجش تطبیقی ـ هر چند گذراـ بکاوند و خود به تأثیراتِ بزرگان ادب بر یک دیگر با توجه به آثارشان پی ببرند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 151

کنگره : PIR3331‫‬‭/و4ف2 1390

دیویی : ‫‭8‮فا‬0/7

کتابشناسی ملی : 2663730

شابک : 964-8388-75-X

سال نشر : 1390

نظرات

98915****2316

خوبه

1397/10/21

پاسخ
98935****6493

عالیه

1398/8/22

پاسخ