1 / 3

دانلود کتاب پیشگیری از اعتیاد در خانواده

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 325.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 112
1,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

تالیف: دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
با کمک کارول کامپفر از دانشگاه یوتا
خانواده قلب جامعه است و والدین از عوامل مهمی هستند که می توانند به کودک کمک کنند تا از عهده آن چه لازمه استقلال است بر آید و به انسانی توانا، متکی به خود و دارای تصویر مثبت از خویش تبدیل شود و توانمندی ها و قابلیت های خود را باور کند.
مواردی مانند فقدان امنیت، فقدان اعتماد و نبود دلگرمی در رابطه بین والد-کودک می تواند خطرات زیادی را به دنبال داشته باشد و منجر به رفتارهای مشکل ساز، اختلات روانی و اعتیاد شود. بنابراین اگر خانواده نقش هدایتی، حمایتی، نظارتی و تربیتی خود را در شکل گیری شخصیت و رفتار فرزندان به خوبی و به موقع ایفا نکند، نوجوان به محیط هایی غیر از محیط خانه رو می آورد و در نهایت یکی از مشکلاتی که پیش رو نوجوان قرار می گیرد سوء مصرف مواد است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 112

کنگره : ‫‭HV5801‫‭/پ942 1393

دیویی : ‫‭317/929295

کتابشناسی ملی : 3367164

شابک : ‫‬‭978-600-309-078-1‬

سال نشر : 1393

فهرست

تقدیر و تشکر
پیشگفتار
مقدمه
فصل 1: خانواده ها و نیاز برای برنامه های آموزشی مهارت های خانواده
تعریف خانواده
عوامل دیگری نیز وجود دارد که سهم مهمی در سازگاری محیط خانوادگی دارد از قبیل:
فصل 2: شواهد و شواهد مربوط به خانواده هایی که فرزندانشان در معرض خطرند
خانواده به عنوان عامل محافظ
عوامل مهم در یک خانواده که باعث گرایش نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد شامل موارد ذیل است:
تعریف برنامه های آموزشی مهارت های خانواده
تاثیر برنامه های آموزش مهارت های خانواده
فصل 3: اصول مربوط به برنامه آموزش مهارت های یک خانواده سالم
اصل اول: برنامه آموزشی مهارت های خانواده باید مبتنی بر یک نظریه باشد.
اصل دوم: برنامه آموزشی مهارت خانواده باید مبتنی بر ارزیابی نیاز ها باشد.
اصل سوم: برنامه آموزشی مهارت های خانواده باید متناسب با سطح خطر جمعیت افراد هدف باشد.
اصل چهارم: برنامه آموزشی مهارت های خانواده باید متناسب با سن و سطح تحول کودکان در جمعیت مورد هدف باشد.
اصل پنجم: تعداد جلسات و طول زمان برنامه های آموزشی مهارت های خانواده باید کافی باشد.
اصل ششم: جلسات برنامه آموزشی مهارت های خانواده باید فعالیت ها و تکنیک های تعاملی با گروه های بین 8 تا 12 خانواده را داشته باشند.
اصل هفتم: برنامه های آموزشی مهارت های خانواده باید زمینه ای را فراهم کنند که والدین مهارت ها را کسب کنند تا بین اعضای خانواده ارتباط مناسب ایجاد شود.
اصل هشتم: برنامه های آموزشی مهارت های خانواده متمرکز شده بر عضوگیری و حفظ اعضای خانواده در جلسات است.
اصل نهم: برنامه آموزشی مهارت خانواده باید اولا متناسب با سطح مشکل هر خانواده باشد و ثانیا مبتنی برشواهد باشد.
اصل دهم: برنامه آموزشی مهارت های خانواده باید متناسب با فرهنگ، نیازهای اجتماعی – اقتصادی هر جامعه شود، بنابراین باید هر برنامه متناسب با افراد آن جامعه باشد.
اصل یازدهم: برنامه آموزشی مهارت های خانواده باید آموزش کافی و مناسبی را برای اعضا انتخاب شده فراهم کند.
اصل دوازدهم: برنامه آموزشی مهارت های خانواده باید بطور مناسب طراحی شود و همچنین مورد ارزیابی و سنجش واقع شود.
فصل 4 : تطابق و سازگاری فرهنگی با برنامه های آموزشی مهارت های خانواده
نکات مهم جهت سازگاری برنامه
در ابتدا کمی سازگاری ضروری است.
ترجمه و تطابق موضوعات به زبان و فرهنگ محلی
اندازه گیری خط پایه
در برداشتن یک عنصر بازبینی بسیار خوب
ارزیابی تطابق فرهنگی
فصل 5: انتخاب اعضا و حفظ آنها در طول جلسات آموزشی
انتخاب اعضاء و حفظ آنها در طول جلسات آموزشی
انتخاب خانواده برای برنامه
حفظ خانواده ها در این برنامه ها
معیار های مهم برای صدور گواهینامه برای اعضای شرکت کننده در برنامه:
فصل 6 : انتخاب رهبر و محتوای آموزشی
انتخاب رهبران حمایت کننده
رهبران گروه های آموزشی
محتوا آموزش
حمایت از داوطلبان
مشارکت توسط شرکت کنندگان
فصل 7 : خلاصه ای از تاثیر و اصول برنامه های آموزشی مهارت های خانواده
خانواده به عنوان نیروی محافظ
اصول برنامه های آموزشی مهارت های خانواده
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات